Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2006, 145, pp. 772–776.
 
Možnosti posouzení glomerulární filtrace na podkladě predikačních vzorců u obézních jedinců s chronickým renálním onemocněním 
Schück O., Teplan V., Skibová J., Štollová M. 

Klinika nefrologie IKEM, Praha
 


Souhrn:

       Východisko. Hodnotu glomerulární filtrace je možno predikovat na podklade sérové koncentrace kreatininu (Skr) a některých klinicky snadno dostupných veličin. V praxi je nejčastěji užíván vzorec MDRD(Modification of Diet in Renal Disease) a rovnice Cockcrofta a Gaulta. V této práci se snažíme přispět k otázce, zda predikace glomerulární filtrace dle těchto vzorců je ovlivněna tělesnou hmotností (obezitou). Metody a výsledky. U 291 jedinců s chronickým renálním onemocněním (Skr 45–489 μmol/l) byla vyšetřena glomerulární filtrace na podkladě clearence inzulínu (Cin) a současně vypočítaná predikce glomerulární filtrace na podkladě zkrácené formy MDRD (MDRD abr) a vzorce dle Cockcrofta a Gaulta v nekorigované formě na tělesný povrch (CG) a v korigované formě na tělesný povrch (CGkorig). Soubor neobézních pacientů (A) byl tvořen 229 pacienty jejichž BMI <30 kg/m2 a soubor obézních pacientů byl tvořen 62 pacienty jejichž BMI >30 kg/m2. Hodnoty r (r2) charakterizující vztah mezi Cin vs MDRD abr, Cin vs CG a Cin vs CGkorig byly pro soubor A následující 0,893 (0,797), 0,810 (0,651) a 0,853 (0,727) pro soubor B: 0,900 (0,810), 0,838 (0,702) a 0,880 (0,774). Predikované hodnoty GF v rozpětí 30 % a (50 %) pro MDRD abr, CG a CGkorig v souboru A byly 70,2 % (87,3 %), 50,4 % (67,1 %) a 55,7 % (75 %) a v souboru B: 68,3 % (82,6 %), 28,6 % (39,7 %) a 46 % (61,9 %). Mezi hodnotami BMI a MDRD abr/Cin nebyla prokazatelná závislost.Naproti tomu mezi BMI a CGkorig byla slabá, ale významná závislost (r=0.220, p<0,05). Závěry. Dosažené výsledky podporují představu, že obezita neovlivňuje predikci glomerulární filtrace na podkladě MDRD abr, naproti tomu tuto predikci ovlivňuje CG. Vliv obezity na predikci CGkorig je na hranicích statistické významnosti. Pro běžnou klinickou praxi lze doporučit predikci glomerulární filtrace na podkladě MDRD abr.

        Klíčová slova: predikce glomerulární filtrace, MDRD, obezita.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER