Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2005, 144, pp. 478–481.
 
Posouzení frekvence výskytu metabolického syndromu 
Horáková D., Čížek L., 1Koutná J., 2Beška F., 2Lorenc J., Janout V. 

Ústav preventivního lékařství LF UP, Olomouc 1Onkologické oddělení, M – VIA NOVA Ltd., Zábřeh2Krajské pracoviště Národního onkologického registru FN, Ostrava
 


Souhrn:

       Východisko. Metabolický syndrom dnes představuje onemocnění s velmi vysokou prevalencí, které významně zvyšuje riziko kardiovaskulární mortality a morbidity. Cílem předložené práce je odhad frekvence metabolického syndromu v okrese Šumperk v letech 1979–1981 na základě analýzy rozsáhlé databáze preventivních prohlídek, provedených v tomto období. Metody a výsledky. Pro vyhodnocení přítomnosti metabolického syndromu byla použita databáze preventivních onkologických prohlídek šumperského regionu, která zahrnuje 40 099 osob sledovaných v letech 1979–1981. Tato databáze byla využita ke zhodnocení frekvence výskytu dostupných faktorů, svědčících pro přítomnost metabolického syndromu v tomto časovém období v okrese Šumperk a srovnání se současným stavem v české populaci. Odhad frekvence metabolického syndromu u osob z databáze okresu Šumperk v letech 1979–1981 se pohyboval od 2,2 % do 8,4 % v závislosti na zvolených kritériích. Pro stanovení diagnózy byl brán v úvahu diabetes mellitus 2. typu nebo glykémie nad 6,1 mmol/l, hypertenze systolická nebo diastolická podle kritérií WHO a BMI vyšší než 30,0 kg/m2. Při posouzení frekvence metabolického syndromu podle věku je zřejmé, že se zvyšujícím se věkem stoupá i frekvence výskytu metabolického syndromu, a to u mužů i u žen. Současně bylo zjištěno, že 27,5 % osob výrazně predisponovalo k onemocnění metabolickým syndromem. Závěry. Z předložených výsledků je možno se domnívat, že frekvence metabolického syndromu v posledních desetiletích stoupla. Vzhledem k významu tohoto syndromu jako prediktoru dalších závažných kardiovaskulárních a metabolických nemocí je urgentně nutné zaměřit pozornost na jednoduché a v praxi použitelné metody jeho rychlé detekce a včasné zavedení účinných preventivních opatření.

        Klíčová slova: metabolický syndrom, prevalence, rizikové faktory, nárůst.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER