Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 141, 2002, No. 15, p. 471–478.
 
INTERVENČNÍ METODY V LÉČBĚ MALIGNÍCH PROCESŮ JATER 
Válek V. A., 1Boudný J. 

Univerzitní onkologické centrum MU, Brno 1Radiodiagnostická
 


Souhrn:

       Autoři předkládají přehled vaskulárních a perkutánních intervenčních metod, které lze využít v lokoregionální chemoterapii nádorů jater. Jejich zkušenosti vycházejí ze souboru 248 nemocných, kterým byl na radiodiagnostické klinice FN Brno (pracoviště Bohunice) některý z výkonů proveden. Při chemoembolizaci je hlavní smysl léčby vedle cílené aplikace cytostatika úplná ischemizace ložiska. Tu dosáhneme jenom při superselektivním provedení výkonu. Druhou možností lokoregionální chemoterapie je aplikace velkých dávek cytostatik cíleně do přívodní tepny. Podmínkou úspěchu je, aby cytostatikum promývalo všechny jaterní segmenty. Předoperační embolizace portální žíly je efektivní přípravou nemocných před resekčním výkonem na játrech. Perkutánní termoablační techniky či perkutánní alkoholizace jsou limitované jednak cenou výkonu, dále počtem, velikostí a lokalizací ložisek. Perkutánní alkoholizace je indikovaná především v léčbě hepatocellulárního karcinomu v cirhotickém terénu. Perkutánní termoablační techniky efektivně ničí ložiska v játrech až do velikosti 5 cm bez poškození okolního parenchymu. Lokoregionální a perkutánní terapie maligních procesů jater jsou alternativní metody a jednotlivé postupy lze účinně kombinovat. Indikace musí být zvažovaná interdisciplinární komisí. Je přitom třeba mít na zřeteli, že úspěchem není „technicky dokonalé provedení komplikovaného výkonu“, ale délka a kvalita života nemocných.

        Klíčová slova: tumor jater, chemoembolizace, embolizace, lokoregionální chemoterapie, termoablace, alkoholizace.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER