Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2006, 145, pp. 870–873.
 
Střední objem trombocytu u nemocných s Crohnovou chorobou 
Douda T., Bureš J., Rejchrt S., Kopáčová M., Pecka M., Malý J. 

II. interní klinika LF a FN, Hradec Králové
 


Souhrn:

       Východisko. Krevní destičky se významně podílí na komplexní zánětlivé odpovědi. Crohnova choroba bývá spojována s abnormalitami počtu i funkce trombocytů. Počet destiček i jejich střední objem je považován za užitečný ukazatel aktivity onemocnění idiopatických střevních zánětů. Cílem práce bylo porovnat některé vybrané klinické a laboratorní ukazatele s aktivitou onemocnění. Metody a výsledky. Retrospektivně bylo vyšetřeno 56 pacientů se zjevným relapsem nebo remisí Crohnovy choroby (29 mužů a 27 žen ve věku od 19 do 68 let, průměr 34,5, medián 31,5 roku). Každý pacient byl vyšetřen minimálně 2x (celkově 120 vyšetření)). Hodnotili jsme CDAI (Crohn Disease Activity Index), C-reaktivní protein (CRP), kompletní krevní obraz. U 32/61 (52 %) osob v klinickém relapsu a 7/59 (12 %) v klinické remisi onemocnění byl zjištěn vyšší celkový počet trombocytů (průměr 400,7.109/l; 95% CI: 361,1–440,3.109/l; resp. průměr 278,6.109/l; 95% CI: 256,8–300,4.109/l). Střední objem trombocytu (MPV) byl snížen u 19/61 (31 %) pacientů v klinickém relapsu a u 8/59 (13,5 %) v klinické remisi Crohnovy choroby (průměr 8,333 fl; 95% CI: 7,935–8,731 fl; resp. průměr 9,200 fl; 95% CI: 8,824–9,576 fl). Podle očekávání byly v relapsu ve srovnání s remisí signifikantně vyšší hodnoty celkového počtu trombocytů, CDAI a CRP (p< 0,0001) a statisticky významně nižší hodnoty MPV (p=0,003). Závěry. Snížená hodnota MPV je samostatným laboratorním ukazatelem aktivity Crohnovy choroby. Na základě našich vyšetření se však jeví její vypovídací hodnota nižší ve srovnání s celkovým počtem trombocytů, sérovou koncentrací CRP a indexem aktivity (CDAI).

        Klíčová slova: Crohnova choroba, trombocyty, střední objem trombocytu.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER