Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2008, 147, pp. 90–95.
 
Mozgový natriuretický peptid môže predikovať zmenu geometrie srdca u detí s chronickou obličkovou chorobou 
1Hedvig J., 1Podracká Ľ., 2Potočeková D. 

1I. Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice 2Ústav lekárskej informatiky LF UPJŠ, Košice
 


Souhrn:

       Východisko. Kardiovaskulárne choroby sú vedúcou príčinou morbidity/mortality u detí s chronickou obličkovou chorobou. Nedávne štúdie ukázali, že mozgový nátriuretický peptid je vhodný kardiálny biomarker na stratifikáciu kardiovaskulárneho rizika u dospelých. Či má mozgový nátriuretický peptid rovnaký diagnostický potenciál u detí s chronickou obličkovou chorobou, nie je známe. Cieľom práce bolo zistiť, či mozgový nátriuretický peptid môže predikovať kardiálnu dysfunkciu u detí s chronickou obličkovou chorobou. Metódy a výsledky. Autori študovali vzťah medzi plazmatickými koncentráciami mozgového nátriuretického peptidu, echokardiografickými nálezmi a kardiovaskulárnym rizikom (hypertenzia, anémia, lipidy, C-reaktívny proteín, i-parathormón, kalciovofosforový metabolizmus) u 46 detí (10 detí v predialyzačnom štádiu, 14 na dialýze, 11 po transplantácií obličky a 11 zdravých kontrol). Hodnoty log10 mozgového nátriuretického peptidu boli u dialyzovaných detí (2,09 ± 0,78) signifikantne vyššie ako u zdravých detí (1,43 ± 0,34, p = 0,012), u pacientov v predialyzačnom štádiu chronickej obličkovej choroby (1,52 ± 0,42, p = 0,039) a po transplantácií obličky (1,71 ± 0,46, p = 0,19). Abnormálnu geometriu srdca malo 19 detí (54,28 %). Pacienti s excentrickou hypertrofiou ľavej komory mali vyššie hodnoty log10 mozgového nátriuretického peptidu voči zdravým kontrolám ako chorí s koncentrickou hypertrofiou ľavej komory (2,178 ± 0,956 vs. 1,496 ± 0,395, p = 0,05, resp. 1,982 ± 0,618 vs. 1,496 ± 0,395, p = 0,04). Mozgový natriuretický proteín koreloval s hypertrofiou ľavej komory (p = 0,00l), s i-PTH (p = 0,03) a s anémiou (p = 0,027). Závery. BNP môže predikovať zmenu geometrie srdca u detí s chronickou renálnou insuficienciou a je vhodným markerom kardiovaskulárnej stratifikácie aj v tejto skupine pediatrickej populácie.

        Klíčová slova: mozgový natriuretický peptid, chronická obličková choroba, hypertrofia ľavej komory, geometria srdca.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER