Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2007, 146, pp. 902–908.
 
Interakce některých genetických a nutričních faktorů v patogenezi aterogenních dyslipidémií – 2. část 
Žák A., Slabý A. 

IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 


Souhrn:

       Ve druhé části přehledového článku jsou uvedeny funkční polymorfismy některých dalších genů, jejichž produkty mají významnou úlohu v lipidovém metabolizmu. Z hlediska genetické variability se věnuje zvláštní pozornost proteinu vázajícímu mastné kyseliny, lipoproteinové lipáze, jaterní lipáze a nukleárním receptorům PPAR. Genové polymorfismy ovlivňují metabolické odpovědi na různé nutriční faktory, např. účinek speciálních diet, na druhé straně může složení stravy modulovat expresi individuálního genotypu. Při vývoji aterosklerózy a jejích kardiovaskulárních komplikací se rovněž uplatňují negativní nutriční vlivy spolu s genetickou predispozicí. Lepší porozumění komplexním interakcím mezi geny navzájem a mezi geny a nutričními rizikovými faktory by mohlo v budoucnu přinést nové preventivní a terapeutické přístupy

        Klíčová slova: aterogenní dyslipidémie, genové polymorfismy, nutriční faktory, kardiovaskulární riziko.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER