Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2005, 144, pp. 266–271.
 
Dětský diabetes mellitus v České republice: stále více a čím dál dříve 
Cinek O., Šumník Z., Vavřinec J. 

Český registr dětského diabetu, Praha* Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM, Praha
 


Souhrn:

       Východisko. Český registr dětského diabetu na konci roku 2003 završil patnáct let své činnosti. Cílem předkládané práce byla analýza parametrů výskytu diabetes mellitus 1. typu u dětí do patnácti let věku v České republice v letech 1989–2003. Metody a výsledky. Záchyt pomocí sítě Registru byl verifikován srovnáním s dalším nezávislým zdrojem, anonymizovanou členskou databází Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí. Denominátory incidence a prevalence byly získány ze zpráv Českého statistického úřadu. Celkem bylo zachyceno 3454 dětí, odhadovaný deficit záchytu je 28 (95% CI 16–41) pacientů. Průměrná věkově standardizovaná incidence byla 12,0 (95% CI 11,6–12,4)/100 000/rok, její průměrný meziroční relativní nárůst činil 6,8 %. Incidence stoupala z hodnoty 6,8 (95% CI 5,7–7,9) v roce 1989 až na 18,3 (95% CI 16,2–20,4) v roce 2003. Celková prevalence činila v posledním roce sledování 1,01 (95% CI 0,96–1,06) případu/1000. Projekce prevalence do dalšího desetiletí ukazuje, že za stabilního nárůstu incidence lze očekávat v roce 2013 prevalenci diabetu u dětí okolo 1,7 na 1000 obyvatel. Závěry. Předkládaná práce ukazuje, že incidence dětského diabetu 1. typu se v české populaci drží na středně vysoké úrovni ve srovnání s ostatními zeměmi a že ani při nezměněném tempu růstu incidence není pravděpodobné, že by prevalence diabetu v dětském věku mohla dosáhnout dramaticky vysokých hodnot.

        Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu u dětí, epidemiologie diabetes mellitus u dětí.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER