Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. slov. Farm., 2004; 53, 261–263
 
Sledovanie stability roztokov peroxidu vodíka 
MADANSKÁ J., VITKOVÁ Z., CAPKOVÁ Z. 

Katedra galenickej farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
 


Souhrn:

       Spoľahlivá stabilizácia lieku a liečiva je stále jednýmz najzávažnejších problémov svetovej farmácie, pretože lieky nie sú neobmedzene stále sústavy. Pacient však musí dostať liek kvalitný, preto otázke stability je venovaná pozornosť nielen pri výskume a vývoji, priemyselnej výrobe, ale i pri distribúcii. Mierou stability je doba použiteľnosti. Zriedený roztok peroxidu vodíka (3% roztok) patrí stále k najpoužívanejším a zároveň k najdostupnejším dezinfekčným prostriedkom.V praxi sa udomácnil nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Používa sa vo viacerých koncentráciách. Jednou z jeho najzávažnejších nevýhod je jeho obmedzená stabilita, ktorá výrazne znižuje jeho dobu použiteľnosti. Predložená práca sa zaoberá sledovaním stability roztokov peroxidu vodíka s bežne používanými koncentráciami (3%, 6% a 10%) bez a s obsahom stabilizačnej prísady (fenacetín) pripravených priamo v lekárni a skladovaných za rôznych podmienok počas predpokladanej doby použiteľnosti. Obsah peroxidu vodíka bol stanovený liekopisnoumetódou v 7-dňových časových intervaloch. Zistilo sa, že všetky koncentrácie roztokov 3%, 6% a 10% peroxidu vodíka počas sledovanej doby splnili požiadavky na stabilitu. Ich koncentrácia neklesla pod hranicu 90 % obsahu liečiva, pričom skladovanie za zníženej teploty je vhodnejšie. Uchovávanie roztoku peroxidu vodíka na svetle je neprípustné. Pri dodržiavaní podmienok uchovávania možno od roztoku peroxidu vodíka očakávať žiadaný terapeutický efekt v priebehu 3 mesiacov.

        Klíčová slova: peroxid vodíka – stabilita – roztok
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER