Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2007, 146, pp. 776–780.
 
Porovnání účinností extrakorporální litotrypse a ureteroskopie při primární terapii ureterolitiázy dolní třetiny ureteru 
Petřík A. 

Urologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
 


Souhrn:

       Východisko. Stále diskutovanou otázkou je, zda je úspěšnější ESWL či ureteroskopie při léčbě juxtavezikální ureterolitiázy. Práce si klade za cíl porovnání efektivity obou metod, se zřetelem na posouzení jejich efektivity a bezpečnosti. Metody a výsledky. Do retrospektivní studie k porovnání terapie litiázy dolní třetiny ureteru byli vybráni pacienti s litiázou dolní třetiny ureteru, kde daná metoda byla prvním výkonem, a bylo dokončeno sledování ve třech měsících. Do souboru terapie ESWL in situ bylo zahrnuto celkem 395 případů (u 390 pacientů). Do souboru ureteroskopické terapie 509 případů (u 501 pacientů). Při porovnání ureteroskopie a ESWL v terapii ureterolitiázy dolní třetiny ureteru byla jednoznačně prokázána vyšší efektivita ureteroskopie oproti ESWL. Při hodnocení v odstupu tří měsíců nebylo zaznamenáno rozdílu v stone free rate (97,72 % vs. 98,40 %, p=0,4675), avšak je rozdíl v efektivitě signifikantní (EQ dle Rassweilera 43,52 vs. 89,60, p<0,0001). Jednoznačný je zejména rozdíl při hodnocení po 48 hodinách od výkonu (stone free rate 64,81 % vs. 96,46 %, p<0,0001). Ureteroskopie byla doprovázena vyšším výskytem komplikací jak během (0,67 % vs. 6,36 %, p<0,0001) tak i po výkonu (6,55 % vs. 11,95 %, p=0,0018), avšak tyto komplikace nebyly závažné. ESWL je naproti tomu zatíženo vyšší četností opakování výkonu (51 % vs. 2 %, p<0,0001) a nutností následných auxiliárních výkonů (25,87 % vs. 6,36 %, p<0,0001). Závěry. V provedené práci bylo prokázáno, že ureteroskopie představuje efektivnější metodu oproti ESWL v terapii litiázy dolní třetiny ureteru. Ureteroskopie dosahuje okamžitého efektu s minimální nutností opakování výkonu a užití následných auxiliárních metod, vyjma nutností odstranění při výkonu zavedeného double pig tailu. Nevýhodou ureteroskopie je nutnost užití celkové anestezie a vyšší výskyt komplikací během a po výkonu, které však ve většině případů nebyly závažné.

        Klíčová slova: ureterolitiáza, terapie, ESWL, uretroskopie
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER