Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 142, 2003, No. 6, pp. 356–364.
 
Multirezistentní tuberkulóza v České republice (1999–2001) 
Havelková M., Hynčicová-Zemanová I., Príkazský V., Šlosárek M., Janota J. 

Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Odborná skupina mykobakteriálních infekcí a NRLM SZÚ, Praha
 


Souhrn:

       Východisko. Multirezistentní tuberkulóza (MDR TB) je definována jako onemocnění vyvolané kmenem Mycobacterium tuberculosis rezistentním minimálně na kombinaci antituberkulotik (AT) izoniazid a rifampicin. Jedná se o případy specifického onemocnění, kde selhává kauzální antituberkulózní terapie, což s sebou přináší riziko šíření původce nákazy v populaci. Cílem studie bylo získat přesné informace o „velikosti problému“ MDR TB v ČR, provést testy citlivosti multirezistentních (MDR) kmenů M. tuberculosis na AT a další antibakteriální látky a navrhnout spektrum farmakopreparátů vhodných k terapii MDR TB. Dalším cílem bylo posoudit podíl geneticky identických resp. příbuzných kmenů na vzniku MDR TB a uvést naše výsledky do mezinárodních souvislostí. Metody a výsledky. V Národní referenční laboratoři pro mykobakterie (NRLM) bylo soustředěno celkem 2813 kmenůM. tuberculosis izolovaných v mykobakteriologických laboratořích ČR v období 1999–2001. U těchto kmenů byla metodami podle Doporučených standardních metod v mikrobiologii mykobakteriálních infekcí (NRLM, SZÚ, Praha 1998) zjištěna citlivost na základní antituberkulotika, ve skupině multirezistentních kmenů také citlivost/rezistence na další AT a antibakteriální léky. U všech MDR kmenů byla rovněž provedena analýza DNA (DNA fingerprinting, restrikční analýza, RFLP – Restriction Fragment Length Polymorphism). MDR tuberkulózou onemocnělo celkem 39 osob, které v jednotlivých letech sledovaného období vylučovaly 56 kmenů M. tuberculosis. Průměrný procentuální podíl MDR TB činil 1,96 (1,7–2,4) % ze všech případů bacilární tuberkulózy. Nejčastějším typem multirezistence byla současná rezistence na 4 ze základních antituberkulotik (izoniazid, rifampicin, etambutol a streptomycin), která byla potvrzena u 48,2 % MDR kmenů. Závěry. Jako nejnadějnější účinné farmakopreparáty byly označeny isepamicin (Isepacin), clofazimin (Lampren), capreomycin (Capastat) a amikacin (Amikin, Amikozit, Miacin). Při určování RFLP profilů (DNA analýza) shlukovou – klastrovou – analýzou bylo zjištěno, že převažující část kmenů, 61,5 %, byla zařazena celkem do 8 klastrů, v ostatních případech se jednalo o kmeny neklastrované. Mezi osobami, vylučujícími kmeny klastrované a neklastrované neexistovaly významné odchylky ani po stránce geografické, ani po stránce populační struktury. Předběžné výsledky porovnání s restrikčními profily kmenů z mezinárodní databázeMDRM. tuberculosis svědčí pro unikátnost profilů „českých“ kmenů, které prozatím nebyly izolovány v jiných státech a regionech.

        Klíčová slova: mutlirezistentní tuberkulóza, testy citlivosti, antituberkulotika, Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP), analýza DNA.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER