Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2004, 143, pp. 159–163.
 
Genetické rizikové faktory autoimunitného diabetes mellitus, ich význam a funkcia 
1 , 2Novota P., 1Čejková P., 1Černá M., 3Anděl M. 

1CBO – Oddělení buněčné a molekulární biologie 3. LF UK, Praha 2Oddělení imunogenetiky IKEM, Praha 3II. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
 


Souhrn:

       Autoimunitný diabetes mellitus charakterizuje selektívna deštrukcia β pankreatických buniek celulárnou infiltráciou T (Th1) a B lymfocytmi.Markerom autoimunity je prítomnosť autoprotilátok (ICA, IAA, GADab, IA2ab). Etiológia tohto procesu nie je dodnes úplne vyjasnená. Predpokladá sa však, že na jeho patogenéze sa podieľajú genetické faktory a faktory prostredia. Interakcia genetických predispozičných faktorov s faktormi prostredia ovplyvňuje dobu vzniku i progresiu ochorenia. Najdôležitejším genetickým rizikovým faktorom autoimunitného diabetes mellitus sú alely HLA II. triedy (DQB1*0302,0201; DRB1*0301,0401; DQA1*0301,0501) a rizikové alely INS-VNTR promótorovej oblasti. V posledných rokoch sa však objavujú práce, v ktorých sa prikladá význam aj iným genetickým rizikovým faktorom. Sú to hlavne genetické polymorfizmy v génoch niektorých cytokínov (IL-10, IL-12, IL-18) a mikrosatelitový polymorfizmus v géne MHC Class I chain-related gene A (MIC-A).

        Klíčová slova: diabetes mellitus, genetický rizikový faktor, HLA, inzulín, interleukín, MIC-A.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER