Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2007, 146, pp. 538–541.
 
Úroveň znalostí studentů středních nezdravotnických škol o neodkladné resuscitaci v České republice 
1Málek J., 1Kurzová A., 2Beránková M., 1,3Knor J. 

1Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV, Praha 2Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Praha 3Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ a KAR 3. LF UK, Praha
 


Souhrn:

       Východisko. Znalost neodkladné resuscitace patří k základním dovednostem první pomoci. Její výuce především u mládeže je v České republice věnována soustavná pozornost. Cílem epidemiologické studie bylo zjistit faktickou úroveň teoretických vědomostí o resuscitaci. Metody a výsledky. Byl vypracován jednoduchý dotazník, který zahrnoval 17 otázek prověřujících znalost doporučení pro neodkladnou resuscitaci s pouze jednou správnou odpovědí. Dotazník byl rozdán studentům středních nezdravotnických škol. Testu se zúčastnilo 796 studentů z 26 tříd, pro další statistické zpracování mohlo být využito 784, tj. 98,5 % dotazníků. S výjimkou znalosti účelu resuscitační roušky a čísla na zdravotní záchrannou službu byly znalosti většinou pod hranicí 30 % správných odpovědí, a to i u bodů, které se již léta nemění (poloha při resuscitaci, uvolnění dýchacích cest, frekvence umělého dýchání). Závěry. Na základě výsledků se zdá, že přes úsilí věnované výuce neodkladné resuscitace mezi laickou veřejností jsou znalosti nízké a měl by být změněn systém výuky a zařazeny opakovací kurzy. V další části bude ověřován systém výuky pomocí didaktického filmu.

        Klíčová slova: kardiopulmonální resuscitace, neodkladná resuscitace.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER