Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2005, 144, pp. 278–281.
 
Sérové koncentrace adiponectinu u pacientek s restriktivním a purgativním podtypem mentální anorexie 
Housová J., Křížová J., Anderlová K., 1Papežová H., Haluzík M. 

III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 


Souhrn:

       Východisko. Cílem naší práce bylo porovnat sérové koncentrace adipocytárních hormonů adiponectinu, leptinu a dalších vybraných parametrů u pacientek s restriktivním typem mentální anorexie (n=15), pacientek s purgativním typem mentální anorexie (n=11) s hodnotami kontrolní skupiny zdravých žen (K, n=14). Metody a výsledky. Body mass index i sérové koncentrace leptinu byly u restriktivního typu mentální anorexie (RMA) nejnižší ze všech tří sledovaných skupin. Tyto parametry byly oproti kontrolní skupině významně sníženy i u purgativního typu mentální anorexie (PMA) (BMI: RMA 14,61±0,49 kg/m2, PMA 17,30±0,25 kg/m2, K 23,21±0,96 kg/m2; leptin: RMA 1,39±0,31 ng/ml, PMA 3,72±0,77 ng/ml, K 9,17±1,53 ng/ml ). Sérové koncentrace adiponectinu byly naopak významně zvýšené u pacientek s RMA (57,28±4,86 µg/ml) ve srovnání s ostatními sledovanými skupinami (PMA 40,25±2,18 µg/ml, K 26,84±2,40 µg/ml). Hladiny leptinu pozitivně korelovaly s BMI u všech sledovaných skupin (r=0,56, p=0,002). Hladiny adiponectinu negativně korelovaly s BMI, (r= -0,72, p=0,000003). Sérové koncentrace uvedených hormonů byly měřeny s použitím komerčních ELISA a RIA kitů. Závěry. Nejvýznamnější změny v sérových koncentracích sérových hladin adiponectinu a leptinu byly zjištěny u pacientek s restriktivním podtypem mentální anorexie, které měly oproti ostatním sledovaným skupinám nejnižší BMI i obsah tuku v organizmu. Možný význam zvýšení sérových koncentrací adiponectinu v etiopatogenezi a/nebo metabolických změnách u pacientek s mentální anorexií je předmětem našich současných studií.

        Klíčová slova: adiponectin, leptin, solubilní leptinový receptor, body mass index, mentální anorexie.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER