Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. slov. Farm. 52, 2003, č. 2, s. 97–101
 
Vplyv sacharidových častí v teikoplanínovej stacionárnej fáze na separáciu niektorých enantiomérov fenylkarbámového typu metódou HPLC 
ROJKOVIČOVÁ T., LEHOTAY J., ČIŽMÁRIK J.1 

Katedra analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity, Bratislava 1 Katedra farmaceutickej chémie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
 


Souhrn:

       V práci sa prezentujú výsledky získané pri použití dvoch chirálnych stacionárnych fáz (CSP), založených na báze makromolekulového antibiotika – teikoplanín s obsahom sacharidových častí (CHIROBIOTIC T) a teikoplanín bez sacharidových častí (CHIROBIOTIC TAG). Študovali sa racemické zmesi 1-metyl-2-piperidínoetylesterov 2-, 3- a 4-alkoxyfenylkarbámových kyselín. Skúmali sa interakcie medzi separovanými látkami a CSP, vplyv separácie študovaných enantiomérov na hodnotu rozlišovacieho faktora (Rij) pri dodržaní rovnakých chromatografických podmienok metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC). Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že pre látky typu 1-metyl-2-piperidínoetylesterov 2-, 3- a 4-alkoxyfenylkarbámových kyselín je výhodnejšia CSP-CHIROBIOTIC TAG, pretože neobsahuje sacharidovú časť.Tým sa znižuje pravdepodobnosť nepolárnych interakcií, ktoré majú negatívny vplyv na hodnotu Rij.

        Klíčová slova: teikoplanín – TAG – fenylkarbámová kyselina – HPLC – separácia – separácia enantiomérov – lokálné anestetiká
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER