Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. a slov. Farm. 48, 1999, No. 6, pp. 287–290
 
ROZPÚŠŤANIE A JAVY PRESÝTENIA NIMODIPÍNU VO VODNÝCH ROZTOKOCH CYKLODEXTRÍNOV a-CD, HP-a-CD, M-b-CD a HP-g-CD 
KOPECKÝ F., KOPECKÁ B. 1 , KACLÍK P. 

1 Katedra fyzikálnej chémie liečiv Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava 1 Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
 


Souhrn:

       V priebehu 14 dní sa sledovali časové závislosti rozpúšťania suspendovanej substancie nimodipínu vo vodných roztokoch a-cyklodextrínu (a-CD), hydroxypropyl-a-cyklodextrínu (HP-a-CD), metyl- -b-cyklodextrínu (M-b-CD) a hydroxypropyl-g-cyklodextrínu (HP-g-CD). Koncentrácia príslušného cyklodextrínu bola vo všetkých prípadoch 0,05 mol/l. Podľa stanovených disolučných kriviek je z uvedených cyklodextrínov veľmi účinným solubilizérom M-b-CD, za daných podmienok sa v jeho vodnom roztoku ináč ťažko rozpustný nimodipín rozpúšťa na nezrážajúci sa nasýtený roztok s koncentráciou 5,15 . 10 -4 mol/l (21,5 mg/100 ml). M-b-CD je takto solubilizačne účinnejší ako predtým študovaný HP-b-CD. Solubilizačná schopnosť HP-a-CD a HP-g-CD je podstatne slabšia a a-CD z dlhodobého hľadiska takmer nezlepšuje rozpustnosť nimodipínu vo vode. Za prítomnosti a-CD, HP-a-CD a HP-g-CD sa však pozoroval opakovaný vznik časovo nestálych presýtených roztokov nimodipínu, s prechodne zvýšenou koncentráciou nimodipínu, podobne ako za prítomnosti HP-b-CD. Nakoľko podľa literárnych údajov vznik presýtených roztokov pôsobením cyklodext rínov významne ovplyvňuje biologickú dostupnosť liečiv, môžu byť uvedené cyklodextríny a osobitne prírodný a-CD užitočné pre zvýšenie nízkej dostupnosti nimodipínu z perorálnych tuhých liekových foriem.

        Klíčová slova: nimodipín – kalciový antagonista – cyklodextríny – solubilizácia – presýtené roztoky
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER