Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. slov. Farm., 2004; 53, 310–313
 
Stanovení antioxidační aktivity potenciálních scavengerů oxidu dusnatého 
KUPKOVÁ Z., ČERNÁ H., LOJEK A.1, ČÍŽ M.1, BENEŠ L.  

Ústav chemických léčiv Farmaceutické fakulty VFU, Brno 1Biofyzikální ústav Akademie věd ČR, Brno
 


Souhrn:

       Oxid dusnatý je relativně stabilní, vysoce reaktivní radikál vznikající v organizmu oxidací guanidinového dusíku aminokyseliny L-argininu působením NO-syntasy za vzniku L-citrullinu. Účastní se celé řady fyziologických i patologických procesů. Rozdíl mezi fyziologickou a patologickou koncentrací oxidu dusnatého je velmi nepatrný, a proto hledáme vhodné metody jeho stanovení a látky ovlivňující hladinu oxidu dusnatého, a tím snižující jeho nadprodukci. Testování scavengerové aktivity vůči NO bylo provedeno metodou podle Griesse (spektrofotometrické stanovení dusitanů, jako oxidačních produktů NO), kterou jsme porovnávali s námi vyvíjenou HPLC metodou (vysokoúčinná kapalinová chromatografie). Antiradikálový účinek testovaných látek (kyselina acetylsalicylová, piracetam, paracetamol, serotonin, stobadin dihydrochlorid, 5-hydroxy-L-tryptofan, N-acetyl-L-cystein, L-glutathion, N-acetyl-DL-penicillamin) vůči NO byl porovnán s tzv. celkovou antioxidační aktivitou – TRAP (total radical-trapping antioxidant parameter), která odpovídá schopnosti vychytávat peroxylové radikály. Na základě získaných výsledků je piracetam a kyselina acetylsalicylová bez antioxidační aktivity, paracetamol vykazuje pravděpodobně mírné zhášecí schopnosti vůči oxidu dusnatému a ostatní testované látky (především 5-hydroxy-L-tryptofan, serotonin, stobadin) jsou silnými antioxidanty vůči NO i peroxylového radikálu.

        Klíčová slova: oxid dusnatý – zhášeče oxidu dusnatého – Griessova reakce – TRAP
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER