Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2004, 143, pp. 691-696.
 
Stav sledování významných biomarkerů mykotoxinů (ochratoxinu A, aflatoxinu Mi) u populace v České republice  
Malíř F., 'Ostrý V., 2Černá M., 3Kačerovský J., Roubal, T., 'Škarková, J., 3Brndiar M., 4Fixa P. 

Zdravotní ústav Centrum hygienických laboratoří - oddělení xenobiochemie, NRL pro biomarkery mykotoxinů a mykotoxiny v potravinách, Hradec Králové Státní zdravotní ústav, Praha, Centrum hygieny potravinových řetězců, Národní referenční centrum pro mikroskopické houby a jejich toxiny, Brno Státní zdravotní ústav a Centrum hygieny životního prostředí, Praha Katedra válečného vnitřního lékařství VLA J. E. Purkyně, Hradec Králové I. interní klinika - nefrologie FN, Hradec Králové
 


Souhrn:

       Východisko. Ochratoxin A a aflatoxiny patří mezi významné mykotoxiny, toxické sekundární metabolity toxino-genních mikromycetů (plísní). Uvedené mykotoxiny jsou jako etiologičtí činitelé spojováni s celou řadou akutních a chronických onemocnění, mykotoxikóz u lidí, například balkánskou endemickou nefropatií, karcinomem jater aj. Riziko akutní toxicity ochratoxinu A a aflatoxinu B 1 je v ČR považováno obvykle za minimální, na rozdíl od pozdních toxických účinků, například karcinogenních, vyplývajících z příjmu velmi nízkých jednorázových nebo opakovaných koncentrací mykotoxinů v potravinách. Metody a výsledky. V rámci Monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí bylo vyšetřeno na obsah ochratoxinu A celkem 2206 vzorků krevních sér, z tohoto počtu bylo 2077 vzorků (94 %) pozitivních (>0,l |Xg.ť). Aritmetický průměr činil 0,28 |xg.ť, medián 0,2 |xg.ť a 90 % percentil 0,5 |xg.ť. Koncentrace ochratoxinu A se pohybovaly v rozsahu 0,1-13,7 |xg.r' séra. Dále bylo analyzováno 30 vzorků lidských ledvin na obsah ochratoxinu A, z tohoto počtu bylo 12 vzorků pozitivních (s koncentracemi ochratoxinu A >0,l ixg.kg"1), aritmetický průměr byl 0,07 ng.kg"1 a medián 0,05 ng.kg"1. V letech 1997-1998 bylo vyšetřeno 205 vzorků močí na obsah aflatoxinu Mj, z tohoto počtu bylo 118 vzorků (58 %) pozitivních (s koncentracemi ≥ 125 pg.l' moče). Závěry. Po přepočtení na koncentraci kreatininu v moči činil aritmetický průměr 391 pgg ' kreatininu, medián 127 pg.g"1,90% percentil byl 585 pg.g"1. Koncentrace aflatoxinu Mj se pohybovaly v rozsahu 19-19 219 pg.g"1 kreatininu.

        Klíčová slova: mykotoxiny, expozice člověka, hodnocení rizika, monitoring, biomarkery.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER