Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 139, 2000, No. 14, p. 419-421.
 
UŠTKNUTÍ ZMIJÍ OBECNOU (VIPERA BERUS) 
Valenta J., Kornalík F. 

Klinika anesteziologie a resuscitace 1. LF UK a VFN, Praha
 


Souhrn:

       Případy uštknutí zmijí obecnou ( Vipera berus) mají oproti minulým rokům v České republice vzrůstající incidenci. Ta je mimo jiné patrně dána zvýšeným výskytem hada v rámci zlepšení ekologické situace. Morbidita příhody nemá významnější epidemiologickou závažnost, četnost případů napadení hadem zůstává v řádu desítek ročně a v části z nich nedojde ke klinicky zřetelné intoxikaci. Nicméně v jednotlivých případech, u dětí a oslabených jedinců se může uštknutí zmijí obecnou manifestovat závažným, výjimečně fatálním postižením. V rámci první pomoci není doporučeno přiložení turniketu ani rozříznutí rány pro nevhodnou potenciaci traumatizace tkáně. Nespecifická terapie spočívá v aplikaci kortikosteroidů a antihistaminik. Specifická imunoterapie, podání koňského antiséra (Ipser Europe, Pasteur Mérieux, Francie) je indikována pouze při výskytu celkových nebo velmi těžkých lokálních příznaků a nese s sebou nebezpečí těžké alergické reakce. Při výskytu závažných systémových příznaků je stěžejní sympto- matická terapie v příslušném typu zdravotnického zařízení. Ve všech případech se doporučuje observace postiženého do vyloučení intoxikace nebo vzniku možných komplikací.

        Klíčová slova: zmije obecná, uštknutí, kortikosteroidy, antihistaminika, specifická imunoterapie.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER