Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. slov. Farm.; 2007; 56, 165–173
 
Interakce potravin a potravních doplňků s cytochromy P450 – hlavními enzymy metabolizmu léčiv 
NEKVINDOVÁ J., ANZENBACHER P. 

Palacky University, Faculty of Medicine and Dentistry, Institute of Pharmacology, Olomouc Czech Republic
 


Souhrn:

       Nežádoucí účinky léčiv, jejich toxicita a často samotná účinnost léčiv závisí významně na jejich metabolizmu, který je určujícím faktorem aktivace a/nebo eliminace příslušné látky. U lidí jsou nejvýznamnějšími enzymy metabolizujícími léčiva v první fázi jejich biotransformace cytochromy P450. Aktivita těchto enzymů se může lišit v důsledku interindividuální genetické variability, ale také může být ovlivněna indukcí nebo inhibicí enzymů jejich substráty nebo jinými látkami, a to nejen léčivy. Vedle účinků vlastního léčiva či interakcí s léčivy současně podávanými jsou opomíjeny látky, které se vyskytují v životním prostředí, nejvýznamněji v potravě, a mohou metabolizmus léčiv také ovlivnit. Některé běžně užívané rostlinné drogy, ovoce, ale stejně tak například alkohol nebo kouření mohou způsobit selhání farmakoterapie až závažné poškození zdraví pacienta. Tento článek přináší stručný přehled potenciálně nebezpečných nutričních faktorů včetně přípravků z rostlinných drog (mj. čaje, nálevy), které by měly být brány v úvahu při zavádění individuální farmakoterapie. Nejdůležitějšími rizikovými faktory ve výživě a životním stylu interagujícími s metabolizmem léčiv jsou v první řadě grapefruit, pomelo, karambola, granátová jablka a některé další exotické ovoce, třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), kofein, a rovněž alkohol a kouření cigaret.

        Klíčová slova: výživa – interakce s léčivy – cytochrom P450 – CYP
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER