Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 138, 1999, No. 22, p. 693-695.
 
NUTRIČNÍ STAV TOXIKOMANŮ V METADONOVÉM PROGRAMU 
Kábrt J., Wilczek H., Svobodová J., Haluzík M., Kotrlíková E. 

III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 


Abstrakt:

       Východisko. Substituční léčba toxikomanů metadonem se provádí ve světě asi 35 let, u nás byla zahájena v roce 1997. Cílem práce bylo zhodnocení především nutričního stavu a některých biochemických parametrů před substi- tucí metadonem a 18 měsíců po ní. Metody a výsledky. Bylo vyšetřeno 14 nemocných (9 mužů, 5 žen, průměrného věku 35 let, věkové rozmezí 26 - 44 roků), silně závislých na opiátech: heroin, kodein a jeho deriváty. Vyšetření provedeno před zahájením léčby a po jejím 18měsíčním trvání. Subjektivně se všichni cítili lépe, byli výkonnější. Kehlet skóre pokleslo z 5,8 ± 1,9 na 3,8 ± 1,5. Hmotnost se zvýšila z 69,3 ± 14,8 na 78,6 ± 19,7 kg, BMI z 22,8 ± 3,2 na 25,5 ± 5,0 (kg/m 2 ), tuková řasa nad m. triceps z 11,9 na 16,6 mm, prealbumin z 0,17 ± 0,05 na 0,22 + 0,66 g/l). Nezvýšila se síla svalového stisku ruky (handgrip), k signifikantním změnám nedošlo ani u hladiny albuminu a transferinu. Zvýšené hodnoty sérových aminoferáz se nezměnily (v.s. důsledek chronické hepatitidy). Závěry. Substituční léčba toxikomanů metadonem vede nejen k zlepšení subjektivního stavu, ale i k objektivně prokazatelnému stavu výživy.

        Klíčová slova: toxikomanie, substituční léčba, metadon, nutrice, laboratorní parametry stavu výživy.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER