Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 140, 2001, No. 24, p. 761-766
 
KOMETOVÝ TEST: PRINCIP METODY A KLINICKÉ APLIKACE 
Novotná B., 1Neuwirtová R., Blažková V., 1Šišková M. 

Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha lOddělení klinické hematologie 1. LF UK a VFN, Praha
 


Souhrn:

       Východisko. Jednobuněčná gelová elektroforéza neboli kometový test je v současné době ve světě využíván při studiu poškození DNA, opravy DNA a apoptózy. Clem práce je seznámit lékařskou veřejnost s principem kometového testu a podat základní přehled o jeho možných klinických aplikacích včetně našich prvních zkušeností s touto metodou při detekci apoptózy v buňkách kostní dřeně pacient$ s myelodysplastickým syndromem (MDS). Metody a výsledky. Aspiráty plné kostní dřeně 6 pacient$ s myelodysplastickým syndromem (MDS) a 7 kontrolních jedinců byly zpracovány alkalickou verzí kometového testu a stupeň fragmentace DNA v jednotlivých buňkfich byl kvantifikován pomocí obrazové analýzy. V porovnání s kontrolami vykazovali pacienti s diagnózou refrakternf anémie (RA) a refrakternf anémie s věnečkovými sideroblasty (RARS) v kostní dřeni signifikantně zvýšený počet buněk s vysokou hladinou zlomů v DNA, odrážející s největší pravděpodobností apoptotické štěpení DNA. Naproti tomu u pacientky v proliferativní fázi choroby myelodysplastický syndrom - chronická myeloblastická leukémie -> akutní myeloblastická leukémie (MDS-CMML ~ AIGIL) byl zaznamenán extrémní pokles výskytu apoptotických buněk pod kontrolní úroveň. Závěr. Naše výsledky korespondují s literárními údaji o výskytu apoptózy u jednotlivých typ$ MDS. Kometový test představuje jednoduchou a levnou metodu, využitelnou v klinické hematologii k upřesnění diagnózy, rnonitorovánf průběhu onemocnění a efektivity terapie nejen v případě pacientů s MDS, ale i dalších chorób podmíněných selháním rovnováhy mezi proliferací a apoptózou.

        Klíčová slova: kometový test, apoptózy, myelodysplastický syndrom.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER