Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 138, 1999, No. 22, p. 675-680.
 
LIEČBA A PREVENCIA GASTROINTESTINÁLNYCH KOMPLIKÁCIÍ VYVOLANÝCH NESTEROIDOVÝMI ANTIFLOGISTIKAMI 
Rybár I., Kriška M., Vavrečka A., Hyrdel R., Rovenský J. 

Subkatedra reumatológie SPAM, Piešťany Výskumný ústav reumatických chorôb, Piešťany Farmakologický ústav LF UK, Bratislava Gastroenterologická klinika SPAM, Bratislava II. interní klinika JLF UK a MFN, Martin
 


Souhrn:

       Cieľom našej práce je podať prehľad o najúčinnejších postupoch v liečbe a prevencii gastrointestinálnych kompli- kácií vyvolaných nesteroidovými antiflogistikami (NSA) v prípadoch, ak aktívna a progredujúca kĺbová choroba neumožňuje prerušiť protizápalovú liečbu. Analýza publikovaných štúdií poukazuje na najvyššiu účinnosť inhibíto- rov protónovej pumpy (omeprazolu) v liečbe žalúdočných aj dvanástnikových vredov vyvolaných NSA a spoľahlivý účinok analógy prostaglandínov (misoprostol). V liečbe žalúdočných erózií majú najlepšiu účinnosť analógy prostaglandínov (misoprostol). Prevencia gastrointestinálnych komplikácií pri súčasnej aplikácii NSA sa rozlišuje na sekundárnu a primárnu. Sekundárna prevencia je určená chorým, ktorí majú gastrointestinálne príznaky, alebo sú po preliečení slizničných abnormalít (ulcerácií, erózií). U týchto pacientov štandartná prevencia H2-blokátormi, alebo sukralfátom neposkytuje dostatočnú ochranu proti NSA, avšak omeprazol znižuje možnosť recidívy peptických lézií. Primárna prevencia je určená chorým ktorí majú vyššie riziko gastrointestinálnych komplikácií (vek vyšší ako 60 rokov, peptický vred v anamnéze, vyššia dávka NSA, súčasná liečba glukokortikoidmi, alebo antikoagulanciami). Diklofenak s misoprostolom a nabumeton znižujú incidenciu gastroduodenálnych vredov aj ich komplikácií v krát- kodobých aj dlhodobých štúdiách. Meloxikam znižuje incidenciu gastroduodenálnych vredov v krátkodobých štúdiách. Nimesulid je spojený s nižším výskytom gastrointestinálnych nežiadúcich prejavov, avšak o znížení incidencie gastroduodenálnych vredov, alebo ich komplikácií nie sú k dispozícii spoľahlivé údaje.

        Klíčová slova: nesteroidové antiflogistiká, nesteroidové antireumatiká, nežiadúce prejavy, peptický vred, gastro- patia, inhibítory protónovej pumpy, omeprazol, misoprostol, nabumeton, meloxikam, nimesulid.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER