Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2005, 144, pp. 190–192.
 
Psychosomatika je „drahá“ 
Hnízdil J., 1Šavlík J. 

Oddělení psychosomatické rehabilitace a léčby bolesti Psychosomatické kliniky, Praha 1Psychosomatická poradna Fakultní polikliniky VFN, Praha
 


Souhrn:

       Poznatky a zkušenosti ukazují, že roste množství onemocnění, jejichž rozpoznání a léčení je zcela mimo dosah klasické medicíny, ale zcela v možnostech psychosomatického přístupu. Nejde přitom o tradiční dělení na organické nemoci a funkční poruchy, ale prostě o možnosti komplexního přístupu. Stále platí zásada „diagnosis per exclusionem“, stále platí, že možnosti medicíny končí u jejích biologických limitací. V každém našem sdělení proto považujeme za nezbytné konstatovat, že neexistují psychosomatické choroby ani psychosomatičtí pacienti, psychosomatika ani není samostatným oborem. Psychosomatický je, jako nedělitelná jednota psychických a tělesných dějů, každý člověk. Komplexní, biopsycho-sociální (psychosomatický) přístup je způsobem práce a myšlení, který vnímá člověka v neopakovatelné jedinečnosti a souvislostech jeho životního příběhu. To ovšem v žádném ohledu neznamená podceňování objektivních biologických nálezů a výsledků instrumentálních vyšetření, nýbrž jejich zasazení do složité sítě souvislostí pacientova života v zájmu volby nejvhodnějšího způsobu péče o člověka ve zdraví a nemoci.

        Klíčová slova: komplexní psychosomatický přístup, somatizace psychického prožívání, rozumění významu, kontext pacientova onemocnění, životní příběh jako příběh stonání, medikalizace lidského života.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER