Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2005, 144, pp. 410–415.
 
Dopravní nehody z hlediska neurologa 
Tichý J. 

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 


Souhrn:

       Autor se v přehledném článku o dopravní nehodovosti u nás zabývá aktuální problematikou jejich příčin. Při srovnání s hospodářsky vyspělými státy nehodovost od roku 1990 do roku 1995 rychle narůstala a zůstává s malým poklesem v roce 2004 na vysoké úrovni se 140 zemřelými na následky dopravní nehody na 1 milion obyvatel, což nás řadí do nejhorší třetiny mezi sledovanými státy. Ve shodě se soudobými názory je hlavní příčinou dopravních nehod lidská chyba. Pozornost se věnuje vysoké nehodovosti u mladých mužů oproti ženám a hodnocení psycho-fyziologických funkcí u stárnoucí řidičské populace. Osobnostní kvality stojí v popředí pro zanedbávání předpisů, agresivitu, netolerantnost a neúctu ke svobodě druhých. Kromě nezbytného budování dokonalejší infrastruktury je třeba zdokonalit registr osob s recidivami přestupků, nejen nehod, u opakovaných nehod se snažit prosadit povinné psycho-neurologické vyšetření, a tak jako preventivním kontrolám alkoholu se věnovat i narůstajícímu vlivu farmak.

        Klíčová slova: incidence dopravních nehod v ČR, lidská chyba, mezinárodní srovnání, osobnostní poruchy, drogy, hendikepovaní řidiči.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER