Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. Stomat., 102, 2002, No. 3, p. 91-98
 
K problematice uzlinových metastáz karcinomů oblasti hlavy a krku 
Brázda A.,Zbořil V. 

Klinika ústní,čelistní a obličejové chirurgie FN a LF,Olomouc, přednosta prof.MUDr.J.Pazdera,CSc.
 


Souhrn:

       Spinocelulární karcinomy oblasti hlavy a krku metastazují lymfatickou cestou do lokoregionálních lymfatických uzlin.Tato jejich typická vlastnost přináší velkou variabilitu v diagnostice a léčbě.Autoři analyzují soubor 1379 pacientů,léčených pro zhoubný nádor v letech 1974 –2000 z pohledu základních epidemiologických dat výskytu metastáz v lymfatických uzlinách.Hod- notí vztah primárních nádorů a uzlinových metastáz,problematiku stanovení diagnózy metastatické uzliny a velké rozdíly mezi předoperační a pooperační klasifikací.Prezentují léčebné možnosti a výsledky přežívání nemocných.Výsledky pozorování potvrzují nejen obecně platné zkušenosti,ale také skutečnost,že intraorální karcinomy metastazují 4 ×častěji do lymfatických uzlin než extraorální.Preoperační klinická diagnostika lymfatické uzliny je 3 –4 ×přísnější než pooperační histopatologická.Z terapeutického hlediska se ukazuje,že eradikace primárního nádoru je úspěšnější,než vyléčení uzlinových metastáz.Téměř v 50 %případů nestačí radikální chirurgická léčba,posílená radioterapií a event.i chemoterapií k výraznému omezení uzlinových progresí.Autoři konstatovali,že diagnostika a terapie nádorových metastáz zůstává zásadním problémem a současně i výzvou k hledání nových řešení.

        Klíčová slova: uzlinová metastáza –primární tumor –diagnostika metastáz –léčba metastáz –přežívání nemocných
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER