Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2005, 144, pp. 273–276.
 
Infračervená pupilometrie pomocí digitální fotografie 
Slanař O., 1Urban M., Perlík F. 

Oddělení klinické farmakologie 1. LF UK a VFN, Praha a Subkatedra klinické farmakologie IPVZ, Praha 1Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha
 


Souhrn:

       Východisko.Velikost zornic je dána zejména působením parasympatiku a sympatiku. Měření velikosti zornic a jejich reakce na osvit má význam pro klinickou i experimentální praxi. Metody a výsledky. Zaměřili jsme se na zavedení infračervené pupilometrie prováděné pomocí digitální fotografie (Sony DSCF707) vyhodnocované běžným programovým vybavením (Adobe Photoshop 6,0 a MS Excel 2002). Měření probíhalo v zatemněné místnosti po pětiminutové adaptaci dobrovolníků na tmu. Průměr zornice jsme vypočítali z opakovaného měření podle vzorce D(mm)=30/S(pix)*D(pix), kde D(pix) a D(mm) představují průměry zornice v pixelech a milimetrech a S(pix) je délka standardu o skutečné velikosti 30 mm v pixelech. Při validaci metody jsme měřili průměry kružnic a zjistili jsme odchylku menší než ±3 % od skutečné hodnoty. Při srovnání měření průměru zornic pomocí digitální fotografie nebo přístrojem Pupillscan II byla relativní odchylka měření menší než 5 %. Použitelnost metody při hodnocení farmakodynamického účinku jsme ověřili u 7 dobrovolníků po perorální aplikaci 100 mg tramadolu. Závěry. Popsaná metoda je dostatečně přesná a senzitivní pro použití v praxi. Další výhodou popsaného postupu je též jednoduchost měření.

        Klíčová slova: zornice, mióza, farmakokinetika, farmakodynamika, tramadol.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER