Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 139, 2000, No. 14, p. 432-436.
 
DETEKCE MYELOMOVÝCH BUNĚK V PERIFERNÍ KRVI VÍCEROZMĚRNOU PRŮTOKOVOU CYTOMETRIÍ: MONITOROVÁNÍ ZBYTKOVÉ NEMOCI 
Klabusay M., Doubek M., Adam Z., Hájek R., Křivanová A. 

Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN, Brno
 


Abstrakt:

       Východisko. Cílem práce bylo zjistit přínos monitorování relativních a absolutních počtů CD 38++45-54+, CD 38++45-56+ a CD 38++45-138+ buněk v periferní krvi pacientů s mnohočetným myelomem pro detekci minimální zbytkové nemoci. Metody a výsledky. Byla použita metoda vícerozměrné průtokové cytometrie. Opakovaně byla analyzována periferní krev 29 nemocných s mnohočetným myelomem po vysokodávkované chemoterapii a autologní transplan- taci krvetvorných kmenových buněk. Množství myelomových buněk v periferní krvi byla srovnávána se sérovými hladinami monoklonálního imunoglobulinu, vápníku, C - reaktivního proteinu, b2 mikroglobulinu a množstvím myelomových buněk v punktátech kostní dřeně (morfologie). Z 29 nemocných dosud relabovalo 5. Relabující nemocní měli v periferní krvi signifikantně vyšší počty CD 38++45-54+, CD 38++45-56+ a CD 38++45-138+ buněk než pacienti v remisi (geometrické průměry: 12,41; 6,20; 14,45 buněk/ml versus 4,08; 2,87; 2,58 buněk/ml). Počty myelomových buněk v periferní krvi nejtěsněji korelovaly se sérovými hladinami monoklonálního imunoglobulinu a množstvím myelomových buněk v kostní dřeni. Závěr. Longitudinální více rozměrné flow cytometrické monitorování CD 38++45-54+, CD 38++45-56+ a CD 38++45-45-138+ buněk v periferní krvi pacientů s mnohočetným myelomem je důležitou metodou pro hodnocení aktivity nemoci. Význam metody pro predikci relapsu bude dále analyzován.

        Klíčová slova: minimální zbytková nemoc, mnohočetný myelom, průtoková cytometrie.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER