Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. a Slov. Farm. 48, 1998, No. 1, p. 18–20
 
KALORIMETRICKÉ HODNOCENÍ SILIKONOVÝCH MATRIC 
ŘEHULA M., MUSILOVÁ M., LAVICKÁ J., VELICH V. 1 , KROUPA M. 1 

Katedra farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
1 Katedra anorganické chemie Pardubické univerzity, Pardubice
 


Souhrn:

       V práci byl studován vliv velikosti částic a množství chloridu sodného na specifické rozpouštěcí teplo silikonových matric. Specifické rozpouštěcí teplo bylo měřeno na kalorimetru s tepelným tokem SETARAM C 80. Hodnoceny byly silikonové matrice s obsahem 15 % a 30 % chloridu sodného s velikostí částic 20 mm, 450 mm a 755 mm. S růstem velikosti částic od 20 mm do 755 mm se zvýšily hodnoty specifického rozpouštěcího tepla 2,3násobně, se zvýšením množství chloridu sodného v silikonové matrici z 15 % na 30 % se zvýšily hodnoty specifického rozpouštěcího tepla 1,8násobně. Mezi hodnotami specifického rozpouštěcího tepla (SRT) a velikosti částic chloridu sodného (VČ) byl zjištěn lineární vztah. Pro soustavy s obsahem 15 % osmoticky aktivního plniva platí vztah SRT = 6,3 VČ + 7936,6 (mJ.g -1 ) při korelačním koeficientu r = 0,9996 a pro soustavy s obsahem 30 % plniva byl zjištěn vztah SRT = 24,4 VČ + 8436,9 (mJ.g -1 ) při korelačním koeficientu r = 0,9998.

        Klíčová slova: kalorimetrie – silikonové terapeutické systémy – osmoticky aktivní plniva – chlorid sodný
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER