Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. slov. Farm., 2004; 53, 145–150
 
Oxidační stanovení rutinu v tabletách metodou průtokové injekční analýzy s chemiluminiscenční detekcí 
DOLEJŠOVÁ J., POLÁŠEK M., SOLICH P., KARLÍČEK R., TŮMOVÁ L.1 

Katedra analytické chemie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové 1Katedra farmakognozie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
 


Souhrn:

       Byla vypracována jednoduchá, rychlá a plně automatizovaná průtoková metoda (FIA) s chemiluminiscenční detekcí po oxidaci s KMnO4 v kyselém prostředí ke stanovení rutinu ve farmaceutickém přípravku. Ke zvýšení chemiluminiscence této reakce byl využit hexametafosforečnan sodný. Kalibrační křivka byla lineární v rozmezí 0,01–0,26 mmol.l-1 s detekčním limitem 0,005 mmol.l-1, RSD byla 0,46 % (n=10) při počtu analýz 75.h-1 a dávkování 200 µl vzorku. Metoda byla využita ke stanovení komerčně vyráběné dávkované formy rutinu: Rutin 250 tablet á 50 mg (firma Nature’s Bounty, USA). FIA metoda byla statisticky porovnána s metodou podle Německého lékopisu a ukazuje se, že je nejen srovnatelná ve správnosti, ale má přednosti i v jednoduchosti, rychlosti a množství spotřebovaných činidel.

        Klíčová slova: rutin – farmaceutický přípravek – oxidace – průtoková injekční analýza – chemiluminiscenční detekce
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER