Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 140, 2001, No. 24, p. 767-769
 
VLIV SIDEROPENICKE ANEMIE A JEJI LECBY NA SÉROVÉ HLADINY LEPTINU 
Marková M., 1Haluzík M., 'Jiskra J., 2Haluzíková D.,1Svobodová J., 2Rosická M. 

Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha IIII. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha ZÚstav tělovýchovného lékařství 1. LF UK, Praha
 


Souhrn:

       Východisko. Leptin je proteinový hormon produkovaný převážně adipocyty, jehož hlavní rolí v lidském organizmu je pravděpodobně regulace příjmu potravy působením v hypotalamickém centru sytosti. Jedním z periferních účinků leptinu, který byl dosud prokázán převážně v in vitro studiích, je jeho působeni jako růstového kofaktoru hematopoetických progenitorových buněk. Údaje o změnách sérových hladin leptinu u různých typů onemocnění krvetvorby však prakticky chybí. CIIem naší studie bylo sledovat změny sérových hladin leptinu u pacientů se sideropenickou anémií v době diagnózy a různých fázích její léčby. Metody a výsledky. Do studie bylo zařazeno 18 pacientů se sideropenickou anémií (SA) a 20 zdravých kontrolních subjektů odpovídajícího věku, pohlaví a hmotnosti. Odběry u SA pacientů byly prováděny před zahájením léčby, v době největšího vzestupu retikulocytů a v době normalizace hladiny hemoglobinu. V každém odběru byl měřen krevní obraz, hladina erytropoetinu (EPO), transferinového receptoru (TfR) a leptinu. Bazální sérové koncentrace leptinu u SA pacientů se významně nelišily od hodnot kontrolní skupiny (13,9114,6 SD vs 10,418,8 SD ng.rnl"'). Ani léčba sideropenické anémie hladiny leptinu významně neovlivnila (13,9±14,6 SD vs 12,9±12,6 SD vs 12.8±15,1 SD ng.ml-'). Sérové hladiny EPO a TfR byly u pacientů s SA zvýšeny před zahájením léčby a s úpravou anémie došlo k jejich významnému poklesu. Sérové koncentrace leptinu u obou skupin pozitivně korelovaly s hodnotou body mass indexu. V žádné ze skupin nebyl nalezen jednoznačný statisticky významný vztah mezi hladinami leptinu a parametry krevmho obrazu či sérovými hladinami EPO nebo TfR. Závěry. Změny červeného krevního obrazu při léčbě sideropenické anémie a pravděpodobně ani zvýšená erytropoéza neovlivňují významně sérové hladiny leptinu.

        Klíčová slova: leptin, anémie, erytropoetin, transferinový receptor.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER