Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. slov. Farm., 2007; 56, 200–204
 
Testování antidiabetického a antioxidačního účinku flavonoidu osajinu v experimentu 
FRÁŇOVÁ J.1, PAVLÍK M.2 

1Fakultní nemocnice Brno, Dětská nemocnice, II. dětská klinika 2Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně, anesteziologicko–resuscitační klinika
 


Souhrn:

       Testování antidiabetického a antioxidačního účinku flavonoidu osajinu v experimentu Záměrem pilotní studie bylo sledovat antidiabetický a antioxidační efekt osajinu u alloxanového diabetu v experimentu in vivo. Zvířata byla metodou náhodného výběru rozdělena do 2 skupin (n=7). Skupině léčené byl podáván osajin v dávce 10 mg/kg v 0,5% roztoku Avicelu perorálně 1× denně, skupině placebo byl podáván pouze roztok Avicelu. Poslední skupina byla intaktní (bez zákroku a bez medikace). U zvířat byly stanoveny vybrané laboratorní parametry (glukosa, urea a cholesterol v séru, ztráty glukosy a bílkovin močí), diuréza, antioxidační enzymy (superoxiddismutasa, glutathionperoxidasa), celková antioxidační kapacita a hladina malondialdehydu, a to na konci experimentu. Byly odebrány vzorky ledvinné tkáně a pankreatu pro histopatologické vyšetření. Byl zjištěn statisticky významný vzestup (p≤0,05) katalytické aktivity glutathionparoxidasy a celkové antioxidační kapacity (p≤0,01) u léčené skupiny ve srovnání se skupinou placebo. Dále byl zjištěn statisticky významný pokles hladiny malondialdehydu (p≤0,01) u léčené skupiny ve srovnání se skupinou placebo. Superoxiddismutasa nevykázala signifikantní změny. Byl zjištěn statisticky vysoce významný pokles (p≤0,01) diurézy, glykosurie a ztrát bílkovin močí u léčené skupiny ve srovnání se skupinou placebo. Hodnoty cholesterolu a urey vykázaly nesignifikantní změny. Výsledky biochemického vyšetření ukazují na antidiabetický a antioxidační efekt osajinu. Histopatologické nálezy s těmito výsledky korelují pouze částečně.

        Klíčová slova: osajin – diabetes mellitus – antioxidanty
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER