Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2006, 145, pp. 777–781.
 
Vliv specifické inhibice cyklooxygenázy 2 na ledvinové funkce u starších pacientů s poruchou ledvinové funkce 
Horáčková M., Schück O., 2Komers R., 1Teplan V., Charvát J., Kvapil M. 

Interní klinika 2. LF UK a FNM, Praha Interní klinika 2. LF UK a FNM, Praha1Klinika nefrologie IKEM, Praha
 


Souhrn:

       Východisko. Blokátory cyklooxygenázy 2 (COX-2) jsou často užívanými léky u pacientů s degenerativními poruchami pohybové ústrojí. Většinou jde o starší nemocné s chronickými nefropatiemi. Cílem naší studie bylo zjištění účinku specifické blokády COX-2 rofecoxibem na ledvinové funkce u starších pacientů se středně významnou poruchou ledvinové funkce. Metody a výsledky. Použili jsme běžných vyšetřovacích metod jednak za podmínek vyrovnaného metabolizmu vody a soli, jednak za podmínek submaximální vodní diurézy. Vyšetřovali jsme glomerulární filtraci zjišťovanou pomocí clearance kreatininu, inulínu (Cin) a cystatinu C, frakční exkreci (FE) elektrolytů, všech osmoticky aktivních látek, vody a bezsolutové vody a celkové močové vylučování prostaglandinů UPGE2V a UPGF2αV. Zjišťovali jsme plazmatickou reninovou aktivitu (PRA) a aldosteron (Paldo) po stimulaci ortostatickou polohou. Při porovnání nálezů před versus po léčbě rofecoxibem jsme zjistili: Cin 0,82±0,34 vs 0,74±0,18 ml/s/1,73m2, FENa 1,0±0,3 vs 1,2±0,4 (p=0,02), FEOSM 2,9±0,7 vs 3,7±1,2 % (p=0,03), UPGE2αV 663±528 vs 414±195 (p=0,059), UPGF2V (559±625) vs 205±174 ηg/24 h (p=0,02), stimulovanou PRA 0,94±0,73 vs 0,4±0,27 ±pg/l/h (p=0,019), Paldo 104,56±50,15 vs 56,94±27,08 ηg/l/h (p=0,008). Závěry. Naše nálezy nasvědčují tomu, že u nemocných s poruchou ledvinové funkce může specifická inhibice COX-2 za definovaných podmínek snížit tubulární transport sodíku, aniž by změnila GFR a vylučování vody.

        Klíčová slova: farmakologická blokáda cyklooxygenázy 2, renální funkce, chronická ledvinová nedostatečnost.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER