Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. slov. Farm. 52, 2003, č. 6, s. 299–305
 
Solubilizácia unilamelárnych lipozomómov z vaječného fosfatidylcholínu N-alkyl-N, N-dimethylamín N-oxidmi 
HRUBŠOVÁ A., KARLOVSKÁ J., DEVÍNSKY F.1, LACKO I.1, BALGAVÝ P. 

Katedra fyzikálnej chémie liečiv Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava 1 Katedra chemickej teórie liečiv Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
 


Souhrn:

       Solubilizácia extrúdovaných (100 nm) unilamelárnych lipozómov z fosfotidylcholínu z vaječných žĺtkov indukovaná N-alkyl-N,N-dimetylamín N-oxidmi (CnNO, n=10–14 je počet atómov uhlíka v alkyle) sa študovala turbidimetricky. Solubilizačná koncentrácia CnNO (cS) bola určená ako koncentrácia CnNO, pri ktorej dochádza k poklesu turbidancie na polovicu jej maximálnej hodnoty v disperzii lipozómov bez CnNO. Z lineárnej závislosti cS na koncentrácii EYPC bol vypočítaný mólový rozdeľovací koeficient (Kp) medzi lipidovou a vodnou fázou a mólový pomer CnNO:EYPC v agregátoch CnNO+EYPC (nL:nEYPC) pri koncentrácii cS: Kp=82±25 a nL:nEYPC=0,70±0,20 pre C10NO, Kp=507±215 a nL:nEYPC=0,60±0,16 pre C12NO, Kp=12357±93 a nL:nEYPC=1,13±0,01 pre C14NO. Hodnota zmeny Gibbsovej voľnej energie prenosu metylénovej skupiny alkylového reťazca CnNO z vodnej do lipidovej fázy vypočítaná z exponenciálnej závislosti Kp na n je -1,2±0,2 RT (R=plynová konštanta, T=absolútna teplota), v rámci experimentálnej presnosti rovnaká ako -1,026±0,006 RT získaná z kritických micelových koncentrácií CnNO. Vyššia hodnota nL:nEYPC pre C14NO v porovnaní s C10NO a C12NO je podmienenámenším rozdielom v dĺžkach uhľovodíhových reťazcov CnNO a EYPC. Tento rozdiel spôsobuje štruktúrnu poruchu v hydrofóbnej oblasti dvojvrstvy, ktorá je primárnou príčinou destabilizácie a solubilizácie dvojvrstvy lipidov.

        Klíčová slova: solubilizácia – lipozóm – dvojvrstva – N-alkyl-N,N-dimethylamín N-oxid – fosfatidylcholín
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER