Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2007, 146, pp. 681–686.
 
Tuberkulóza v České republice v roce 2006 
1Homolka J., 1Krejbich F., 2Holub J. 

1I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN, Praha 2Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha
 


Souhrn:

       Východisko. V roce 2006 bylo hlášeno do Registru tuberkulózy 973 nových tuberkulóz všech forem a lokalizací (9,5/100 000 obyvatel). Z nich bylo 799 tuberkulóz plic (7,8/100 000), ze kterých bylo definitivních případů tuberkulózy plic 556 (5,5/100 000) a mikroskopicky pozitivních tuberkulóz 267 případů. Proti předchozímu roku poklesl počet všech notifikovaných případů tuberkulózy i plicních tuberkulóz včetně definitivních a mikroskopicky pozitivních onemocnění. Celkový počet případů tuberkulózy všech forem a lokalizací již podruhé v České republice poklesl pod 10 onemocnění na 100 000 obyvatel. Potvrdili jsme tak trend, který začal v České republice v roce 1998. Metody a výsledky. Rezistence mykobakterií tuberkulózy na antituberkulotika byla prokázána u 7,4 % všech onemocnění. Multirezistentní formy tuberkulózy (MDR-TB) činily 1,4 % všech případů, přičemž významný podíl na rezistenci měly osoby narozené mimo Českou republiku. To svědčí o dobře prováděné léčbě TB nemocných v rámci oboru tuberkulóza a respirační nemoci. Závěry. Většina nemocných (74,7 %) vyhledala lékaře pro potíže. Počet aktivně vyhledaných případů v roce 2006 dále poklesl (11,7 % všech případů), v Praze bylo aktivně vyhledáno pouze 6,7 % onemocnění tuberkulózou. Z analyzovaných údajů je zřejmé, že je nutné ve vybraných regionech zlepšit aktivní vyhledávání tuberkulózy v rizikových skupinách. Cílem kontroly tuberkulózy v České republice v současnosti je mít nadále funkční systém dohledu nad tuberkulózou s výhledem diagnostiky všech onemocnění tuberkulózou i latentní tuberkulózní infekce.

        Klíčová slova: tuberkulóza, epidemiologie, mykobakteria, léčba, rezistence
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER