Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. a Slov. Farm., 51, 2002, No. 1, p. 6-10
 
PENICILIN G ACYLASA - SYNTÉZA, REGULACE, PRODUKCE 
GRAFKOVÁ J., SOBOTKOVÁ L. 

Katedra farmakognozie Farmaceutické fakulty University Karlovy, Hradec Králové Laboratoř enzymových technologií - Mikrobiologický ústav AV CR, Praha
 


Souhrn:

       Penicilin G acylasa (PGA) patří k velmi důležitým průmyslovým enzymům, které jsou používány při produkci polosyntetických (3-laktámových antibiotik. Tento enzym katalyzuje hydrolýzu amidické vazby penicilinu G za vzniku 6-aminopenicilánové kyseliny, která slouží jako výchozí substance pro výrobu polosyntetických penicilinů. U kmene Escherichia coli W ATCC 11105 a ATCC 9637 je PGA kódována pga genem na chromozómu a syntetizována jako pre-pro-PGA (pp PGA) prekurzor, který je za pravděpodobné účasti chaperonového systému transportován do periplazmatického prostoru buňky. Zde po řadě proteolytických reakcí vzniká aktivní enzym PGA tvořený dvěma podjednotkami a a R. Exprese pga genu podléhá několika regulačním mechanizmům: teplotní represi, katabolické represi glukosou, represi kyslíkem a indukci fenyloctovou kyselinou (FOK). Tvorba aktivní PGA je také ovlivněna na post-translační úrovni, kde důležitou roli hrají intracelulární proteolytické reakce a transportní systém pre-pro PGA cytoplazmatickou membránou. Chromozomální oblast pga genu kmene E. coli W byla použita pro konstrukci mnoha rekombinantních plazmidy. Těmito plazmidy byly transformovány vhodné hostitelské kmeny, z nichž některé se dnes používají v průmyslu jako vysoko produkční mikroorganizmy.

        Klíčová slova: penicilin G acylasa - syntéza - produkční kmeny - plazmidy
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER