Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2006, 145, pp. 522–525.
 
Trendy v klinické biochemii a laboratorní diagnostice 
Zima T. 

Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha
 


Souhrn:

       Obor klinické biochemie a laboratorní diagnostiky se v posledních letech velmi dynamicky rozvíjí především s rozvojem moderní analytické techniky, informačních technologií a novými poznatky v oblasti molekulární biologie. Podle statistických údajů ze Spojených států amerických 70–80 % lékařských rozhodnutí v nemocniční péči závisí na laboratorních testech při relativně nízkých nákladech, které činí 3–5 % nákladů na zdravotní péči. Ve světě existují tři základní modely přístupů k automatizaci a konsolidaci laboratoří. Tyto směry jsou reprezentovány Japonskem, USA a zeměmi EU. V Japonsku je vysoký stupeň úplné automatizace laboratorních činností od preanalytické fáze přes analytickou až po postanalytickou fázi s částečnou konsolidací oborů. Ve Spojených státech amerických je preferován vysoký stupeň konsolidací laboratoří s tzv. modulární automatizací. Země Evropské unie preferují vysoký stupeň modulární automatizace včetně preanalytického zpracování vzorku. Světové trendy v laboratorní diagnostice se projevují i v České republice a řada pracovišť je vybavena modulárními systémy, které zvyšují výkonnost laboratoří, a postupně je smazáván rozdíl mezi běžným a statimovým vyšetřením a rozvíjí se diagnostika pomocí molekulárně biologických technik. Rozvoj špičkových laboratorně diagnostických technologií a jejich ekonomická dostupnost jsou nutným předpokladem pro urychlení diagnostického a následně léčebného procesu, který tak může být kvalitnější, cílený, a tím také efektivnější.

        Klíčová slova: klinická biochemie, laboratorní diagnostika, automatizace, akreditace, konsolidace.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER