Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2004, 143, pp. 840–844.
 
Metabolickýsyndr om a skrytá deprese v populačním vzorku 
Hess Z., Rosolová H., 1Podlipný J., 2Holubec L., 2Topolčan O., Petrlová 

II. interní klinika FN a LF UK, Plzeň 1Psychiatrická klinika FN a LF UK, Plzeň 2 Oddělení imunoanalýzy FN a LF UK, Plzeň
 


Souhrn:

       Východisko. Pokusit se najít vztah mezi metabolickým syndromem a depresí v populačním vzorku na základě klinických a metabolických ukazatelů. Metody a výsledky. Pomocí dotazníků hodnotíme výskyt depresivní poruchy ev. jiných psychopatologií u 340 jedinců náhodněv ybraných z plzeňské populace, dále u nich zjišťujeme výskyt rizikových faktorů metabolického syndromu inzulínové rezistence a hledáme vzájemný vztah. Psychický stav probandů je hodnocen na základě výsledků dotazníků a ke všem výsledkům se průběžně vyjadřuje psychiatr. Jako nemocné s metabolickým syndromem inzulínové rezistence považujeme probandy, u kterých jsou splněny 3 z těchto 5 podmínek: Triglyceridy ≥1,7 mmol/l, HDL cholesterol <1,0 mmol/l u mužů nebo <1,3 mmol/l u žen, krevní tlak ≥130/85 mmHg (a/nebo antihypertenzní medikace), plasmatická glukóza nalačno ≥6,1 mmol/l, obvod kolem pasu >102 cm u mužů nebo >88 cm u žen. Depresivní syndrom se dle Zungovy sebeposuzovací škály vyskytuje u 31 % plzeňského populačního vzorku, z toho u 38 % žen a 31% mužů (n=340). U skupiny depresivních probandů je dvojnásobněvyš ší podíl těch, kteří splňují uvedené podmínky pro přítomnostmetabolického syndromu inzulínové rezistence. Statisticky významný rozdíl je v klidové tepové frekvenci, hladinětr iglyceridů a C- peptidu nalačno, které jsou vyšší u depresivních osob. Po adjustaci na věk, pohlaví a léčbu vychází signifikantně vyšší poměr pas-boky u depresivních, dále větší vylučování kortizolu ve sběru moči za 24 hodin. U probandů s metabolickým syndromem inzulínové rezistence můžeme pozorovat signifikantněvy šší sklon k depresi a úzkosti. Závěry. Naše výsledky dokládají možný vztah mezi depresivní poruchou a rizikovými faktory metabolického syndromu inzulínové rezistence.Očekáváme odpověď na otázku, zda jemožné léčbou deprese zlepšit rizikové faktory uvedeného syndromu.

        Klíčová slova: metabolický syndrom, inzulínová rezistence, deprese, rizikové faktory.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER