Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2005, 144, pp. 86–88.
 
Sérové nádorové markery u exokrinních adenokarcinomů pankreatu 
Holubec L., Fínek J., 1Topolčan O., 2Svobodová Š. 

Onkologické a radioterapeutické oddělení FN, Plzeň 1ONM – úsek imunodiagnostiky FN, Plzeň 2III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 


Souhrn:

       Nádory pankreatu patří mezi nádorová onemocnění s nejhorší prognózou. Jedinou kurativní metodou je včasná radikální operace s kompletním odstraněním tumoru, ale pouze okolo 5 % nádorů je verifikováno v tomto stadiu. Více než 60 % případů je klasifikováno jako primárně pokročilé onemocnění, kde připadá v úvahu jen paliativní léčba. Pouze včasná diagnostika může přinést zlepšení léčebných výsledků. Vzhledem k anatomickému uložení pankreatu je časná diagnostika pomocí zobrazovacích či endoskopických metod v současné době omezená. Jednou z dalších diagnostických možností včasné detekce nádorů pankreatu může být vyšetření sérových nádorových markerů. V přehledovém článku proto autoři shrnují dosavadní poznatky o možném využití sérových nádorových markerů pro diagnostiku, prognózu a monitoraci terapie exokrinních adenokarcinomů pankreatu s ohledem na praktické využití v rutinní klinické praxi.

        Klíčová slova: adenokarcinom pankreatu, nádorové markery, CA 19-9.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER