Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. slov. Farm. 52, 2003, č. 6, s. 295–298
 
Uvolňování diltiazemiumchloridu a ibuprofenu z hydrofilních matricových tablet 
VOSTALOVÁ L., RABIŠKOVÁ M., MEDVECKÁ G. 

Ústav technologie léků Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity, Brno
 


Souhrn:

       Hydrofilní matricové tablety založené na hydroxypropylmethylcelulose (HPMC) a dalších celulosových derivátech patří k často používaným retardetám současné farmakoterapie. Léčivo se z nich uvolňuje v závislosti na svých vlastnostech buď rozpouštěním a difuzí, nebo erozí výlisku. Disoluční profil léčiva je možné ovlivnit formulačními a výrobními proměnnými, např. typem použité HPMC, její koncentrací, případnými dalšími přidanými pomocnými látkami a lisovací silou, která se odráží v pevnosti tablet. Ke studiu vlivu rozpustnosti léčiva na jeho uvolňování z matric se použila dvě modelová léčiva s rozdílnou rozpustností: dobře rozpustný diltiazemiumchlorid a špatně rozpustný ibuprofen. Vyšší rozpustnost léčiva a nižší pevnost výlisků vedla k rychlejšímu uvolňování léčiva. Také nižší koncentrace HPMC urychluje uvolňování obou léčiv. Vliv viskozitního stupně polymeru na uvolňování léčiv se výrazně neprojevil.

        Klíčová slova: hydrofilní matrice – hydroxypropylmethylcelulosa – rozpustnost léčiv – pevnost tablet – modifikované uvolňování
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER