Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2004, 143, pp. 231–235.
 
Nové trendy v léčbě a v prevenci návykových nemocí 
Nešpor K. 

Oddělení léčby závislostí (muži) – Psychiatrická léčebna, Praha-Bohnice
 


Souhrn:

       Práce shrnuje některé trendy v léčbě a prevenci nemocí působených alkoholem, jinými látkami a hazardní hrou. Vzhledem k vysokému výskytu těchto chorob v populaci jsou velmi důležité strategie krátké intervence. Při krátké intervenci i při komplexní léčbě se využívá práce s motivací podle stadia motivace, v němž se pacient nachází. Šířeji se využívají psychologické i farmakologické způsoby mírnění cravingu (bažení). Kromě toho je v dnešní době běžná těsná a soustavná spolupráce profesionálních služeb a svépomocných organizací typu Anonymních alkoholiků. V prevenci jsou důležitá celospolečenská opatření (cenová regulace, věková omezení, omezování reklamy, prevence v dopravě). Ve zdravotnictví je třeba široce uplatňovat krátkou intervenci a zvýšit dostupnost specializované péče, význam má i uvážlivá preskripce rizikových látek (např. benzodiazepinů). Ve školním prostředí se příznivě uplatňují interaktivní programy zahrnující nácvik relevantních dovedností (např. dovednosti odmítání a rozhodování, relaxační dovednosti). Při prevenci v rodině pomáhají vazba dítěte na rodinu měřitelná časem, který tráví rodiče s dítětem, jasná a prosazovaná rodinná pravidla, dohled a schopnost konstruktivně řešit rodinné problémy. Zvláštní pozornost je třeba věnovat dětem, jejichž rodiče jsou závislí. Tyto děti by se měly alkoholu a jiným látkám důsledně vyhýbat i jako dospělí, tím spíše v dospívání.

        Klíčová slova: návykové nemoci, motivace, craving, Anonymní alkoholici, prevence.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER