Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2004, 143, pp. 538–541.
 
Nijmegen breakage syndrom na Slovensku 
Seemanová E., 1Pohanka V., 2Seeman P., 3Mišovicová N., 4Behunová J.,5Kvasnicová M., 5Dlholucký S., 6Valachová A., 7Cisarik F., 8Veghová E., 9Varon R., 9Sperling K. 

Oddělení klinické genetiky ÚBLG 2. LF UK a FNM, Praha 1Šrobárův ústav, Dolný Smokovec 2Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FNM, Praha3Klinika dětí a dorastu JLF UK, Martin 4Klinika dětí a dorastu UPJŠ, Košice 5Nemocnice s poliklinikou, Banská Bystrica 6Nemocnice s poliklinikou, Trenčín 7Nemocnice s poliklinikou, Žilina 8Fakultní nemocnice s poliklinikou, Bratislava 9Institut für Humangenetik der Humboldt Universität Berlin, Německo
 


Souhrn:

       Východisko. Autozomálně recesivně dědičný Nijmegen breakage syndrom (NBS) je porucha reparace DNA v důsledku mutace v NBS1 genu na 8q21. Hyperradiosenzitivita nositelů mutace je důvodem k včasné diagnostice a zavedení účinné prevence ochranou před ionizací. Frekvence přenašečů mutace 657del5, predominantně se vyskytující ve slovanské populaci, byla nalezena mezi 1:90 v Polsku – Novy Sad po 1:314 v Krakově. Mezi českými novorozenci, narozenými před 20 lety, byla zjištěna frekvence heterozygotů 1:128-154. Metody a výsledky. Počet 24 diagnostikovaných homozygotů narozených v Československu v letech 1969–1992 však byl významně nižší, než očekáváno na základě počtu 5,2 milionu novorozenců v daném období, téměř jednoprocentní frekvenci NBS heterozygotů mezi nimi a nezvýšené prenatální letalitě NBS homozygotů. Vysvětlením byl nedostatečný záchyt pacientů, o čemž svědčil i průměrný věk 7,5 roku při diagnóze NBS, přestože závažná kongenitální mikrocefalie je přítomna u 98 % pacientů. Možnost účinné prevence výskytu malignit bylo pohnutkou k cílenému oslovení pediatrů, neurologů i klinických genetiků. Interdisciplinární spolupráce se projevila v diagnostikování 11 homozygotů během 4 let a sníženém věku při potvrzení diagnózy NBS na 6 měsíců. Relativně více NBS pacientů a rodin bylo zachyceno na Slovensku (14 pacientů z 11 rodin) než v Čechách (21 pacientů ze 14 rodin), a proto nás zajímal výskyt NBS heterozygotů ve slovenské populaci. Mezi 2996 novorozenci, narozenými v roce 2002 a 2003 ve 12 porodnicích západního, středního a východního Slovenska jsme však zjistili pouze 3 heterozygoty 657del5. Diskrepance mezi výskytem heterozygotů a homozygotů NBS svědčí, že populace není v genetické rovnováze. Závěry. Již před půlstoletím byl vysoký výskyt alkaptonurie na Slovensku vysvětlován rozdělením populace do tradicionálních subisolátů. Současná studie o výskytu NBS na Slovensku ukazuje, že populační struktura se ani v současné době nezměnila.

        Klíčová slova: Nijmegen breakage syndrom (NBS), 657del5 mutace, prevalence NBS homozygotů, frekvence NBS heterozygotů, populace v genetické nerovnováze, vysoká endogamie.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER