Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2004, 143, pp. 302–306.
 
Patogeneze a význam diabetické dyslipidémie 
1 Zeman M., 1 , 2 Žák A. 

1IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha
 


Souhrn:

       Nemocní s diabetes mellitus 2. typu mají podstatně vyšší riziko vzniku aterosklerózou podmíněných kardiovaskulárních onemocnění. Podle výsledků epidemiologických studií je významnou příčinou tohoto jevu diabetická dyslipidémie, charakterizovaná hypertriglyceridémií, přítomností subfrakce malých denzních LDL, sníženou koncentrací HDL-cholesterolu a zvýšenou postprandiální lipémií. Řada studií prokázala významný pokles kardiovaskulární morbidity a mortality léčbou diabetické dyslipidémie zejména statiny a fibráty. V současných terapeutických algoritmech evropských i amerických odborných společností pro léčbu hyperlipidémií je diabetesmellitus považován za ekvivalent již rozvinuté komplikace aterosklerózy. V článku je probrána patofyziologie diabetické dyslipidémie, uvedeny současné doporučené cílové hodnoty plazmatických lipidů u diabetiků a podán přehled o současných možnostech farmakoterapie diabetické dyslipidémie.

        Klíčová slova: diabetická dyslipidémie, kardiovaskulární onemocnění, statiny, fibráty, kombinační hypolipidemická léčba, polyenové mastné kyseliny n-3.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER