Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 138, 1999, No. 7, p. 212 -216.
 
SYSTÉMOVÁ AMYLOIDÓZA AKO PRÍČINA TZV. ATEROSKLEROTICKÝCH KRVÁCAVÝCH KOMPLIKÁCIÍ 
Sakalová A., 1 Škultétyová D., 2 Škultéty J. 

Klinika hematológie a transfuziológie FN, Bratislava,
1 Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
2 I. chirurgická klinika FN, Bratislava
 


Abstrakt:

       Východisko. Podáva sa stručný prehľad o patogenéze, diagnostike a liečbe amyloidózy, doplnený dlhoročnými klinickými skúsenosťami s liečbou 28 chorých s primárnou amyloidózou, 4 chorých s familiárnou a 7 chorých so sekundárnou amyloidózou. Metódy a výsledky. U všetkých sa podávala kombinovaná liečba glukokortikoidov s cytostatikami. Pri primárnej (myelóm) kombináciu metylprednizolónu, onkovínu, chlóretylnitrozoúrey, cyklofosfamidu, alkeranu (MOCCA), pri familiárnej buď kombinovanú cytostatickú chemoterapiu alebo monoterapiu alkeranu s prednizónom. Pri sekundár- nej kombináciu cyklofosfamidu, vinkristínu a prednizónu (CVP). Vo všetkých kombinujú túto liečbu s dimetylsul- foxidovou liečbou (DMSO), ktorú podávajú v intravenóznej infúzii (5 g/100 ml fyziologického roztoku) 3-5 dní za sebou pred začatím cytostatickej liečby. V skupine primárnej amyloidózy dosiahli medián prežitia 48 mesiacov, v skupine sekundárnej amyloidózy bol medián prežitia 72 mesiacov. Závery. Autori zdôrazňujú potrebu včasnej diagnostiky a začatia komplexnej liečby, ktorú v posledných rokoch úspešne doplňujú imunomodulačnou liečbou pomocou hydrolytických enzýmov (WOBE MUGOS).

        Klíčová slova: systémová amyloidóza, liečba amyloidózy, primárna amyloidóza.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER