Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. slov. Farm., 2004; 53, 18–26
 
KASPASY – CÍL ZÁSAHU DOSUD OBTÍŽNĚ LÉČITELNÝCH NEMOCÍ? 
BENEŠ L., BENEŠOVÁ M.1 

Ústav chemických léčiv Farmaceutické fakulty Veterinární a Farmaceutické Univerzity, Brno 1 Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
 


Souhrn:

       Centrální úlohu v apoptóze, která je podmínkou normálního vývoje organizmu, vykonávají kaspasy (caspases), rodina vysoce specifických cysteinových proteas. Kaspasy uvolňované z prokaspasy v určitém nadbytku indukují apoptózu, při současném štěpení některých buněčných proteinů, esenciálních pro buněčný růst.Kaspasová aktivita (iniciační a efektorová) je výsledným a konečným fyziologickým, ale i patologickým stimulem, při kterém dochází k poškození buněčných membrán, funkce mitochondrií a jiných organel a též DNA. Předmětem zájmu jsou inhibitory kaspas, které by mohly v určitém stadiu některé obtížně zvládnutelné nebo dosud neléčitelné nemoci ovlivnit (nádorová onemocnění, neurodegenerativní choroby, virová onemocnění jater, zánětlivá onemocnění). Rodina kaspas zahrnuje 14 enzymů, z nichž nejprobádanější jsou kaspasa-1 a kaspasa-3. Mezi terapeuticky využitelné inhibitory proteas patří prozatím serinové proteasy a některé metalloproteasy, zatímco inhibitory cysteinových proteas dosud do praxe zavedeny nebyly. Syntéza inhibitorů kaspas, zvláště nepeptidového charakteru, tzv. malých molekul, by mohla přispět k terapii uvedených nemocí a je jedním ze strategických cílů současného výzkumu.

        Klíčová slova: apoptóza – kaspasy – inhibitory kaspas – tearpeutické možnosti
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER