Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 142, 2003, No. 5, pp. 280–284.
 
Metabolizmus lipidů u mentální anorexie 
Žák A. , Vecka M. , Tvrzická E., Novák F. , 1Papežová H., Hrubý M., Lubanda H., Staňková B. 

IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha1Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 


Souhrn:

       Východisko. Mentální anorexie jemodel prostého hladovění doprovázený sekundární hyperlipoproteinémií. Hladiny plazmatických lipidů a lipoproteinů jsou ovlivněny složením mastných kyselin. Koncentrace lathosterolu jsou ukazatelemsyntézy cholesterolu de novo, koncentrace fytosterolů reflektují resorpci exogenního cholesterolu. Cílem studie bylo zjistit složení mastných kyselin v lipidových třídách plazmy a jejich vztah k plazmatickým lipidům, lipoproteinům, lathosterolu, kampesterolu a β-sitosterolu. Metody a výsledky. Vyšetřili jsme 16 žen s mentální anorexií a 25 zdravých kontrol. Hlavní lipidové třídy byly separovány tenkovrstevnou chromatografií, mastné kyseliny a steroly byly stanoveny kapilární plynovou chromatografií. Pacientky s mentální anorexií měly oproti kontrolní skupině zvýšené koncentrace celkového cholesterolu, triacylglycerolů, HDL-cholesterolu, kampesterolu a β-sitosterolu, změny v hladinách lathosterolu nedosáhly statistické významnosti. Konzistentním nálezem ve složení mastných kyselin bylo snížení obsahu kyseliny linolové a zvýšení obsahu kyseliny palmitolejové ve všech lipidových třídách. Závěry. Změny v hladinách plazmatických lipidů a lipoproteinů u mentální anorexie jsou výsledkem komplexních mechanizmů, které zahrnují zvýšenou syntézu lipoproteinů bohatých na triacylglyceroly při zachování rychlosti syntézy cholesterolu a pravděpodobně zvýšené resorpci exogenního cholesterolu.

        Klíčová slova: mentální anorexie, lipidy, lipoproteiny, mastné kyseliny, lathosterol, fytosteroly.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER