Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 138, 1999, No. 1, p. 18 - 20.
 
PLAZMATICKÉ HLADINY KATECHOLAMÍNOV POČAS TESTU NA NAKLONENEJ ROVINE U PACIENTOV S VAZOVAGÁLNOU SYNKOPOU 
R. Rybár, P. Mitro, 1 E. Rybárová, D. Trejbal, I. Lazúrová 

II. interná klinika, LF UPJŠ, FNsP, Košice, 1 Oddelenie klinickej biochémie, FNsP, Košice
 


Abstrakt:

       Východisko. Test na naklonenej rovine (head-up tilt test-HUT): umožňuje diagnostikovať vazovagálnu synkopu. Cieľom práce bolo sledovať zmeny plazmatických hladín katecholamínov počas HUT a overiť ich význam v pato- genéze vazovagálnej synkopy.

Metódy a výsledky. U 25 pacientov so synkopou nejasnej etiológie boli počas HUT sledované hladiny noradre- nalínu, adrenalínu a dopamínu. U 15 pacientov (8 mužov, 7 žien, priemerný vek 34,3 roka) bol HUT pozitívny, kontrolnú skupinu tvorilo 10 pacientov s negatívnym HUT (4 muži, 6 žien, priemerný vek 41,1 roka). Hladiny katecholamínov boli stanovené metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v 0. minúte, 5. minúte a pri ukončení testu (tj. pri rozvoji synkopy alebo v 45. minúte). Pri porovnaní t-testom neboli zistené štatisticky významné rozdiely medzi skupinou s vazovagálnou synkopou a kontrolnou skupinou. Noradrenalín 0. min 186,4 ± 61,6 pg/ml vs 190,5 ± 67,4 pg/ml (n.s.), 5. min 506,3 ± 178,9 pg/ml vs 566,8 ± 195,6 pg/ml (n.s.), koniec testu 457,3 ± 154,1 pg/ml vs 352,3 ± 169,9 pg/ml (n.s.). Adrenalín 0. min 54,0 ± 12,6 pg/ml vs 54,9 ± 13,6 pg/ml (n.s.), 5. min 114,3 ± 15,6 pg/ml vs 128,1 ± 41,0 pg/ml (n.s.), koniec testu 98,2 ± 40,6 pg/ml vs 78,3 ± 31,2 pg/ml (n.s.). Dopamín 0. min 113,9 ± 36,5 pg/ml vs 158,4 ± 67,2 pg/ml (n.s.), 5. min. 318,1 ± 72,7 pg/ml vs 328,5 ± 119,7 pg/ml (n.s.), koniec testu 279,4 ± 93,8 pg/ml vs 231,7 ± 98,5 pg/ml (n.s.).

Závery. Plazmatické hladiny katecholamínov sa u pacientov s vazovagálnou synkopou nelíšili od kontrolnej skupiny. Význam katecholamínov v patogenéze vazovagálnej synkopy preto nemôžeme potvrdiť.


        Klíčová slova: Test na naklonenej rovine, vazovagálna synkopa, katecholamíny.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER