Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2006, 145, pp. 795–800.
 
Fotodynamická terapie s preparátem Visudyne v léčbě vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace – dvouleté výsledky 
Kolář P., Vižďová D., Vlková E. 

Oftalmologická klinika LF MU a FN, Brno
 


Souhrn:

       Východisko. Fotodynamická terapie s Visudynem představuje novou léčebnou metodu v léčbě vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace. Metody a výsledky. Efektivitu fotodynamické terapie s Visudynem jsme na našem pracovišti ověřili na souboru 49 pacientů (13 mužů, 36 žen) průměrného věku 72,7 let se subfoveolárně lokalizovanou převážně klasickou a zcela okultní chorioideální neovaskulární membránou v rámci vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace. Sledovací doba u všech pacientů zařazených do studie byla 24 měsíců. Dvacet sedm pacientů s převážně klasickou chorioideální neovaskulární membránou v souboru podstoupilo v průběhu sledovacího období 1–5 sezení fotodynamické terapie (průměrně 1,8). Průměrná centrální zraková ostrost byla před zahájením léčby 0,696±0,20 logMAR. Na konci dvouletého sledovacího období byla průměrná zraková ostrost 0,985±0,39 logMAR. Došlo tedy k poklesu centrální zrakové ostrosti o 2,88 řádku ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) optotypů. U 22 pacientů (45 %) se zcela okultní chorioideální neovaskulární membránou podstoupilo v průběhu sledovacího období 1–3 sezení fotodynamické terapie (průměrně 1,5). Průměrná centrální zraková ostrost před počátkem terapie byla na hodnotě 0,755±0,25 logMAR. Na konci dvouletého sledovacího období byla průměrná zraková ostrost 0,909±0,42 logMAR. Došlo tedy k poklesu centrální zrakové ostrosti o 1,55 řádku ETDRS optotypů. Závěry. Za stabilizaci centrální zrakové ostrosti je považováno zhoršení o méně než 3 řádky ETDRS optotypů. Tohoto cíle bylo dosaženo u 2/3 pacientů léčených pomocí fotodynamické terapie s Visudynem.

        Klíčová slova: věkem podmíněná makulární degenerace, chorioideální neovaskulární membrána, fluorescenční angiografie, fotodynamická terapie s Visudynem.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER