Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2005, 144, pp. 821–823.
 
Renální angiomyolipom, histologie, diagnostika a terapie 
Ürge T., Hora M., 1Hes O., 2Chudáček, Z. 

Urologická klinika LF UK a FN, Plzeň 1Šiklův patologicko – anatomický ústav LF U, Plzeň 2Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Plzeň – Bory
 


Souhrn:

       Východisko. Renální angiomyolipom je benigní mezenchymový nádor s incidencí 0,3–3 % chirurgicky explorovaných nádorů ledvin. Nádor se často vyskytuje ve spojení s tuberózní sklerózou. Nádor má natolik patognomický obraz na CT, že lze podle něj stanovit diagnózu. Symptomatologie a komplikace jsou závislé na velikosti nádoru. U velkých či symptomatických nádorů je indikována resekce nádoru, nefrektomie či ablace in situ. Metody a výsledky. Na Urologické klinice FN Plzeň bylo v letech 1996–2004 operováno 612 pacientů s nádorem ledviny. Angiomyolipom byl u 7 pacientů. Průměrný věk v době operace byl 64 let, poměr žen a mužů 5:2. U 3 pacientů byla přítomna klinická symptomatologie. Nádory byly 2–8 cm velké, u pěti pacientů solitární. Translumbální resekce nádoru byla provedena u tří pacientů. Translumbální nefrektomie byla provedena dvakrát pro suspekci z malignity. Tyto tumory byly zároveň vícečetné. V jednom případě bylo vysloveno podezření na tuberózní sklerózu. Ve dvou případech byl angiomyolipom náhodným nálezem při nefrektomii indikované pro jinou diagnózu. Závěry. U většiny nemocných stanovíme diagnózu podle zobrazení angiomyolipomu na CT. U některých jeho variant není zobrazení tak typické, a proto volíme operační revizi.

        Klíčová slova: benigní nádory ledvin, renální angiomyolipom, nefrektomie, resekce, ablace.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER