Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. a Slov. Farm., 50, 2001, No. 4, p. 188-192
 
FARMAKOTERAPIA OSTEOPORÓZY V AMBULANTNEJ PRAXI A JEJ FARMACEUTICKÉ ASPEKTY 
BARANOVIČOVÁ E., LUKNÁROVÁ N., FOLTÁN V. 

Katedra organizácie a riadenia farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
 


Souhrn:

       V rámci štúdií farmakoterapie na ochorenia svalovej a kostrovej sústavy bola práca zameraná na analýzu farmakoterapie osteoporózy. Závažnosť problematiky v oblasti výskumu epidemiológie osteoporózy si vyžaduje využiť všetky dostupné metódy, ktoré sú k dispozícii. Vzhľadom k skutočnosti, že epidemiologická situácia ochorení na osteoporózu sa odzrkadľuje aj v spotrebe liekov, bolo cieľom práce prispieš k riešeniu tejto problematiky cestou analýzy farmakoterapie osteoporózy. Výsledky analýzy potvrdili vzšah medzi prevalenciou ochorenia na osteoporózu a spotrebou liekov. Preukázaný bol nárast celkovej spotreby liekov predpísaných na osteoporózu v roku 1998 a 1999 oproti roku 1997, ako i nárast spotreby podľa veku a pohlavia. Zaznamenaný bol štatisticky významný rozdiel v spotrebe liekov predpísaných na osteoporózu, a to v prospech žien. Z analýzy vyplynuli zmeny v sortimente predpísaných liekov a tiež zmeny managementu terapie osteoporózy.

        Klíčová slova: osteoporóza - farmakoterapia - spotreba liekov - vek - pohlavie
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER