Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. slov. Farm. 52, 2003, č. 6, s. 267–271
 
Nová strategie terapeutického monitorování hladin cyklosporinu A v krvi pacientů po transplantaci ledvin 
HALAČOVÁ M., JEDLIČKOVÁ B., PRŮŠA R. 

Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK a FN, Praha
 


Souhrn:

       Cyklosporin A (CyA) patří spolu s tacrolimem (FK 506) a kyselinou mykofenolovou mezi běžně používaná imunosupresiva k prevenci odhojení transplantovaného štěpu a k léčbě některých autoimunitních chorob. Monitorování hladin CyA v krvi hraje jednu z nejvýznamnějších rolí při individualizaci dávkování, minimalizaci rizika akutní rejekce a lékové toxicity. Neadekvátně nízké dávky CyA mohou vyústit v rejekci transplantovaného orgánu a naopak toxické hladiny jsou spojeny s nežádoucí nefrotoxicitou, hepatotoxicitou a celým souborem dalších komplikací. Za období let 1999–2002 bylo na našem pracovišti provedeno 12 859 vyšetření hladin CyA. Cílem této práce je diskutovat možnosti zavedení nové strategie monitorování hladin CyA do praxe, využitím jednoho odběru dvě hodiny po podání dávky se stanovením koncentrace v krvi (C2), která nejlépe koreluje s hodnotami plochy pod křivkou (AUC0–4 h). Monitorování jediné koncentrace C2 je u transplantovaných pacientů signifikantně přesnější ukazatel celkové lékové expozice a odhadu farmakokinetiky než doposud využívaná údolní koncentrace (C0) měřená před podáním další dávky. Monitorování C2 koncentrace vede ke snížení incidence a závažnosti jak akutní rejekce orgánů, tak toxicity CyA.

        Klíčová slova: cyklosporin A – terapeutické monitorování hladin – AUC – C2 monitorování
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER